ΟΑΕΔ: Τα 7+1 προγράμματα-ανάσα για 89.000 ανέργους

Με οκτώ διαφορετικά προγράμματα, που στόχο έχουν να επαναφέρουν στην αγορά εργασίας περισσότερους από 89.000 ανέργους, ο ΟΑΕΔ επιδιώκει να βάλει ανάχωμα στην τεράστια αύξηση της ανεργίας στη χώρα. Τα προγράμματα απευθύνονται σε ανέργους όλων των ηλικιακών κατηγοριών, ενώ υπάρχουν και άλλα που σκοπό έχουν να αξιοποιήσουν τους πτυχιούχους, οι οποίοι λόγω της κρίσης έμειναν χωρίς δουλειά. Ολα τα προγράμματα βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με την έννοια ότι δεν έχουν καλυφθεί όλες οι θέσεις απασχόλησης, και συνεχίζεται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων. Πιο αναλυτικά τα προγράμματα αυτά είναι τα ακόλουθα:

– Πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας, σε επιβλέποντες φορείς, για 10.000 θέσεις πλήρους απασχόλησης.

Η υποβολή αιτήσεων για το συγκεκριμένο πρόγραμμα ξεκίνησε μόλις την περασμένη Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου και θα διαρκέσει έως τις 10 Οκτωβρίου. Στόχος είναι να προσληφθούν 10.000 εγγεγραμμένοι άνεργοι του ΟΑΕΔ σε δήμους και περιφέρειες όλης της χώρας για χρονικό διάστημα πέντε μηνών. Οι αποδοχές που θα λαμβάνουν όσοι επιλεγούν είναι 490 ευρώ για ανέργους άνω των 25 ετών και 427 ευρώ για ανέργους κάτω των 25 ετών. Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στο site του οργανισμού (www.oaed.gr). Θα υπάρχει μοριοδότηση ανάλογα με το χρονικό διάστημα ανεργίας του υποψηφίου και της συζύγου του, αλλά και ανάλογα με το ετήσιο εισόδημα και με την οικογενειακή κατάστασή του.

– Πρόγραμμα απασχόλησης 2.200 πτυχιούχων ανέργων ηλικίας έως 35 ετών

Πρόκειται για επέκταση παλαιότερου προγράμματος, το οποίο αφορούσε 5.000 αντίστοιχες θέσεις που καλύφθηκαν και είναι για θέσεις εργασίας διάρκειας 27 μηνών που επιχορηγούνται από το κράτος. Η επιχορήγηση ανέρχεται στο ποσό των 20 ευρώ για κάθε μέρα πλήρους απασχόλησης για ανέργους έως 24 ετών και 25 ευρώ την ημέρα για ανέργους άνω των 24 και έως 35 ετών. Η διάρκεια της επιχορήγησης είναι 24 μήνες, αλλά οι επιχειρήσεις που θα προσλάβουν ανέργους από αυτό το πρόγραμμα δεσμεύονται να τους διατηρήσουν στην εργασία τους επιπλέον ένα τρίμηνο. Η ενίσχυση που πρόκειται να λάβει μια επιχείρηση που θα ενταχθεί στο πρόγραμμα δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα 200.000 ευρώ.

– Ειδικό διετές πρόγραμμα προώθησης της απασχόλησης με επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών για την πρόσληψη 25.000 ανέργων

Στόχος του προγράμματος είναι η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας για νέους έως 30 ετών και ειδικές ομάδες ανέργων. Συγκεκριμένα, παρέχεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις επιχορήγηση μέρους του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους, που αντιστοιχεί στο ύψος των ασφαλιστικών εισφορών, ως κίνητρο για την πρόσληψη 25.000 άνεργων με πλήρη απασχόληση. Ως βάση υπολογισμού λαμβάνονται οι αποδοχές που αντιστοιχούν στο ύψος του κατώτατου βασικού μισθού, όπως ορίζεται κάθε φορά από την ΕΓΣΣΕ. Ειδικότερα, στις ειδικές ομάδες των ανέργων βρίσκονται εκείνοι που είναι κοντά στη σύνταξη και στους οποίους υπολείπονται έως 1.500 ημέρες ασφάλισης ή έως πέντε έτη για τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας για τη θεμελίωση δικαιώματος κατώτατης σύνταξης γήρατος του ΙΚΑ. Στην ίδια κατηγορία ανήκουν γυναίκες μακροχρόνια άνεργες άνω των 45 ετών ή άνεργες για λιγότερο από 12 μήνες, που είναι μεγαλύτερες των 50 ετών. Επίσης, ειδική κατηγορία ανέργων θεωρούνται οι τρίτεκνοι και οι πολύτεκνοι, καθώς και όσοι είναι αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών.

– Πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής πείρας για 10.000 νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας, ηλικίας 16-24 ετών.

Σκοπός του προγράμματος είναι η ενίσχυση των δεξιοτήτων των ανέργων και η απόκτηση εργασιακής πείρας, και μπορεί να περιλαμβάνει δύο στάδια: Κατά το πρώτο στάδιο σκοπός είναι να αποκτηθεί από τους ανέργους εργασιακή πείρα, γι’ αυτό και απευθύνεται σε νέους που θεωρούνται νεοεισερχόμενοι στην αγορά εργασίας και έχουν ελάχιστη εργασιακή πείρα. Το στάδιο αυτό διαρκεί από έξι έως 12 μήνες. Στο δεύτερο στάδιο, οι άνεργοι θα προσφέρουν κανονικά την εργασία τους σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για χρονικό διάστημα ενός έτους.

– Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων και γενικά εργοδοτών για την απασχόληση και κατάρτιση 10.000 δικαιούχων «επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας».

Στο πρόγραμμα μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικώς εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, ώστε να απασχολήσουν επιδοτούμενους ανέργους σε νέες θέσεις εργασίας. Οι άνεργοι που θα απασχοληθούν από το πρόγραμμα είναι δικαιούχοι «επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας». Η επιταγή επανένταξης αποτυπώνει τη μετατροπή της επιδότησης ανεργίας για τους ανέργους που τη δικαιούνται σε επιχορήγηση της απασχόλησής τους.

– Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού (Δήμων και Περιφερειών) για την απασχόληση 5.000 ανέργων 55 – 64 ετών.

Σκοπός του προγράμματος είναι να κατορθώσουν εργαζόμενοι που έχουν διανύσει ένα μεγάλο μέρος του εργασιακού βίου τους, αλλά έχασαν τη δουλειά τους -είτε λόγω απόλυσης είτε λόγω κλεισίματος της επιχείρησης όπου εργάζονταν-, να φτάσουν έως τη συνταξιοδότηση. Η επιχορήγηση που δίδεται στον εργοδότη για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης του ανέργου ανέρχεται στο ποσό των 25 ευρώ.

– Ειδικό τριετές πρόγραμμα ενίσχυσης των εργοδοτών με επιχορήγηση που αντιστοιχεί στο ύψος των ασφαλιστικών εισφορών για την πρόσληψη 2.300 ατόμων από ευπαθείς κοινωνικά ομάδες.

Το πρόγραμμα αφορά άτομα με αναπηρίες, απεξαρτημένους από εξαρτησιογόνες ουσίες, αποφυλακισμένους, όπως επίσης και νέα παραβατικά άτομα. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, συνεταιρισμούς, επαγγελματικά σωματεία και ενώσεις αυτών, σωματεία, αστικές εταιρίες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, κοινωνικούς συνεταιρισμούς, κοινοπραξίες και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, με προτεραιότητα στις μικρές επιχειρήσεις που απασχολούν έως 50 άτομα.

Ελεύθεροι επαγγελματίες

– Πρόγραμμα επιχορήγησης 800 νέων ελεύθερων επαγγελματιών, ατόμων με αναπηρίες, απεξαρτημένων από εξαρτησιογόνες ουσίες και αποφυλακισμένων ηλικίας 18 – 64 ετών.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε άνεργα άτομα που ανήκουν στις Ειδικές Κοινωνικές Ομάδες (ΑμεΑ, αποφυλακισμένα και απεξαρτημένα άτομα). Στόχος του προγράμματος είναι η προώθηση στην απασχόληση άνεργων ατόμων που ανήκουν στις ΕΚΟ, η στήριξη για την κοινωνικοοικονομική ενσωμάτωση αυτών των ομάδων και η εξάλειψη των εμποδίων ένταξης στην αγορά εργασίας, καθώς και η διασφάλιση ίσων ευκαιριών, μέσω της οικονομικής ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών.

{{-PCOUNT-}}19{{-PCOUNT-}}

Η εφημερίδα δημοκρατία δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Κορυφαίες Ειδήσεις

Προτεινόμενα