ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Δικαιούχος domain name: «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», δ.τ. «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.»

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Φιλιππάκης

Διαχειριστής: Γαβριήλ Αδαμόπουλος

Διευθυντής: Δημήτριος Ριζούλης

Διευθυντής Σύνταξης: Γεώργιος Πατρουδάκης

Ιδιοκτήτης (μέτοχος Ν.4915/2022): Ιωάννης Φιλιππάκης

Δ/ση έδρας & επικοινωνίας: Ερατοσθένους αρ.1, Αθήνα, ΤΚ 11635

(ΑΦΜ 800644028, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ)

Τηλ. 2130170400, 2130170550

Email: [email protected]