ΚΑΤΑΠΑΤΗΣΕΙΣ

Δίνουν τίτλους κυριότητας σε καταπατητές του Δημοσίου!

Δικαίωμα εξαγοράς θα έχουν όσοι ιδιοκτήτες εκμεταλλεύονται την έκταση για τουλάχιστον 40 χρόνια, με έτος βάσης το 1980Τίτλους κυριότητας στις δημόσιες εκτάσεις που έχουν...

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ