ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ

«Να επιστραφεί και σε εταιρίες το 12% της περικοπής ενοικίου»

Η ΠΟΜΙΔΑ ζητά την αποκατάσταση της τεράστιας αδικίας σε βάρος των νομικών προσώπων που έχει αναδείξει η δημοκρατίαΝα ισχύσει και για τα νομικά πρόσωπα...

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ