Υποψήφιοι για φυλακή πάνω από 212.000 οφειλέτες της Εφορίας

Πάνω από 212.000 πολίτες με χρέη άνω των 5.000 ευρώ ο καθένας απειλούνται με φυλάκιση λόγω των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους προς την Εφορία!

Βάσει της νομοθεσίας μπορεί να ασκηθεί ποινική δίωξη για οφειλές που ξεπερνούν τα 5.000 εφόσον δεν έχουν μπει σε διαδικασία ρύθμισης. Τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών που αποκαλύπτει σήμερα η «κυριακάτικη δημοκρατία» δείχνουν ότι πάνω από 212.000 φυσικά πρόσωπα (μισθωτοί, συνταξιούχοι, εισοδηματίες και ελεύθεροι επαγγελματίες) με ληξιπρόθεσμο χρέος άνω των 19 δισ. ευρώ βρίσκονται με το ένα πόδι στη φυλακή αν δεν ρυθμίσουν τις οφειλές τους. Μόνο η ένταξη στη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο μπορεί να αναστείλει την ποινική δίωξη (σύλληψη, αυτόφωρο, δίκη κ.λπ.) και εφόσον ο οφειλέτης πληρώνει κανονικά τις δόσεις του.

Παρ’ όλα τα σκληρά μέτρα που προέβλεπαν δίκες-εξπρές και φυλακίσεις για χρέη από 5.000 ευρώ και άνω, το Δημόσιο κατάφερε τελικά να εισπράξει μόνο ελάχιστα από τα βεβαιωμένα και ληξιπρόθεσμα χρέη 58,3 δισ. ευρώ! Ετσι, λοιπόν, το υπουργείο Οικονομικών απειλεί τώρα 212.000 φυσικά πρόσωπα με σκοπό να πιεστούν να μπουν σε ρύθμιση χρεών. Και πάλι, όμως, με το νέο σύστημα διακανονισμού χρεών που εφαρμόζει η Εφορία, θα ζουν με τον εφιάλτη της φυλάκισης και όσοι κάνουν ρύθμιση, αφού θα έχουν μία και μοναδική φορά το «δικαίωμα» να αφήσουν απλήρωτη δόση προς την εφορία.

Ποινική δίωξη μπορεί να ασκηθεί εφόσον το συνολικό ληξιπρόθεσμο χρέος προς το Δημόσιο από κάθε αιτία, συμπεριλαμβανομένων των κάθε είδους τόκων ή προσαυξήσεων, υπερβαίνει το ποσό των 5.000 ευρώ και εφόσον η καθυστέρηση καταβολής υπερβαίνει τους 4 μήνες μετά τη λήξη της προθεσμίας πληρωμής. Δεν λαμβάνονται αναγκαστικά μέτρα είσπραξης κατά οφειλετών που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές βεβαιωμένες στις ΔΟΥ υπέρ του Δημοσίου, νομικών προσώπων και τρίτων ύψους μέχρι 300 ευρώ, πλην του μέτρου της κατάσχεσης απαιτήσεων των οφειλετών στα χέρια τρίτων.

Τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών δείχνουν επίσης ότι περισσότερα από 2.500.000 φυσικά πρόσωπα παραμένουν «όμηροι» της Εφορίας. Τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο ανήλθαν σε 58 δισ. ευρώ στο τέλος Απριλίου 2013 έναντι 55,78 δισ. ευρώ που ήταν στο τέλος του 2012. Στο τετράμηνο διάστημα Ιανουαρίου – Απριλίου 2013 εισπράχθηκαν 754.000.000 ευρώ και διαγράφηκαν άλλα 131.000.000 ευρώ από τα παλαιά χρέη ύψους 55,78 δισ. ευρώ που είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμα μέχρι 31-12-2012. Ετσι τα χρέη αυτά περιορίστηκαν στα 54,9 δισ. ευρώ στο τέλος Απριλίου.

Επίσης στο πρώτο τετράμηνο του 2013 δημιουργήθηκαν νέα ληξιπρόθεσμα χρέη ύψους 3,095 δισ. ευρώ. Από αυτά εισπράχθηκαν τα 401.000.000 ευρώ και διαγράφηκαν τα 37.000.000 ευρώ.

Μόνο κατά τον μήνα Απρίλιο του τρέχοντος έτους δημιουργήθηκαν νέα ληξιπρόθεσμα χρέη ύψους 1 δισ. ευρώ, ενώ στο πρώτο τρίμηνο του 2013 είχαν προκύψει νέα χρέη ύψους 2,178 δισ. ευρώ.

Οι νέες οφειλές που δημιουργήθηκαν μέσα στο πρώτο τετράμηνο του 2013 δεν μπορούν να υπαχθούν στη ρύθμιση των 48 ή περισσότερων μηνιαίων δόσεων, που νομοθετήθηκε πρόσφατα, αλλά είναι δυνατό να ρυθμιστούν με την «πάγια ρύθμιση» σε 12 ή ακόμη και σε 24 μηνιαίες δόσεις.

Εν τω μεταξύ η ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών προς το Δημόσιο κρύβει πολλές «παγίδες», καθώς κάθε οφειλέτη για να καταφέρει να υπαχθεί σε αυτή και να αποκτήσει το δικαίωμα να εξοφλήσει τα χρέη του μέχρι και σε 48 ή ακόμη και σε 100 μηνιαίες δόσεις, καταβάλλοντας τουλάχιστον 15 ευρώ κάθε μήνα, πρέπει να κάνει αναλυτική δήλωση περιουσιακής και εισοδηματικής κατάστασης και να την υποβάλει στο διαδίκτυο. Στη δήλωση αυτή θα πρέπει να αναγράψει πλήρη στοιχεία για την κινητή και ακίνητη περιουσία του, τους τραπεζικούς λογαριασμούς του, τις λοιπές αποταμιεύσεις και επενδύσεις του, τις απαιτήσεις του από τρίτους και τις οφειλές του σε ιδιώτες, ασφαλιστικά ταμεία, ΔΕΚΟ και λοιπούς φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα! Θα πρέπει επίσης να δηλώσει το τρέχον και το μελλοντικό του εισόδημα! Από την αναλυτική δήλωση περιουσιακής και εισοδηματικής κατάστασης θα πρέπει να αποδεικνύεται η οικονομική αδυναμία του οφειλέτη, αλλά και η δυνατότητά του να εξοφλεί με συνέπεια τις μηνιαίες δόσεις που θα προβλέπει η ρύθμιση στην οποία θέλει να υπαχθεί. Ουσιαστικά, το υπουργείο Οικονομικών ζητά το πλήρες ηλεκτρονικό φακέλωμα 2.500.000 οφειλετών του Δημοσίου προκειμένου να αποδεχτεί τις αιτήσεις που θα υποβάλουν για να υπαχθούν στις νέες ρυθμίσεις.

Για να γίνεται δεκτή η αίτηση κάθε οφειλέτη θα πρέπει επιπλέον αυτός να έχει υποβάλει όλες τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ της τελευταίας πενταετίας, να έχει εξοφλήσει εμπρόθεσμα όλες τις οφειλές που έχουν δημιουργηθεί μέσα στο 2013 και να έχει οπωσδήποτε κάποιον τραπεζικό λογαριασμό ή λογαριασμό πληρωμών στα ΕΛ.ΤΑ. ώστε με πάγιες εντολές που θα δίδει να μπορεί να εξοφλεί, μέσω του λογαριασμού αυτού, τις δόσεις που θα προβλέπει η ρύθμιση του χρέους του. Ειδικά από όσους οφείλουν ποσά πάνω από 75.000 ευρώ θα απαιτείται η προσκόμιση βεβαίωσης ορκωτού ελεγκτή ή λογιστή ή δικηγόρου για την ορθότητα των υποβαλλόμενων στοιχείων περιουσιακής και εισοδηματικής κατάστασης, ενώ όσοι χρωστούν πάνω από 300.000 ευρώ θα πρέπει, επιπλέον, να προσκομίζουν εγγυητικές επιστολές από τράπεζες ή να βάλουν υποθήκη την ακίνητη περιουσία τους.

Οι ημερομηνίες και πότε χάνεται το δικαίωμα

Η ηλεκτρονική αίτηση για υπαγωγή στη ρύθμιση των 48 δόσεων θα πρέπει να γίνει έως τις 28 Ιουλίου 2013. Η πληρωμή της πρώτης δόσης γίνεται εντός τριών ημερών από την υποβολή της αίτησης.

Για όσους οφειλέτες αποδείξουν πραγματική οικονομική αδυναμία ανταπόκρισης στις 48 δόσεις, υπάρχει δυνατότητα να ενταχθούν σε περισσότερες δόσεις με βάση το εισόδημά τους, που όμως δεν μπορούν να ξεπερνούν τις 100. Η προθεσμία για την υπαγωγή στο πρόγραμμα των πολλών δόσεων λήγει στις 31/12/2013.

Ο οφειλέτης θα τίθεται αυτομάτως εκτός ρύθμισης όταν:

-Δεν καταβάλει εμπρόθεσμα μία δόση της ρύθμισης πέραν της μίας φοράς.

-Δεν καταβάλει τυχόν εκπρόθεσμη δόση της ρύθμισης με την αναλογούσα προσαύξηση αυτής μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας καταβολής της επόμενης δόσης.

-Δεν υποβάλλει τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, του φόρου προστιθέμενης αξίας και του παρακρατούμενου φόρου μισθωτών υπηρεσιών, καθ’ όλο το διάστημα της ρύθμισης καταβολής των οφειλών του και μέχρι την εξόφλησή τους.

-Δεν είναι ενήμερος στις οφειλές του (ατομικές και οφειλές από συνυποχρέωση, συνυπευθυνότητα) από την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση και μετά.

-Εχει υποβάλει ανακριβή ή ανεπαρκή στοιχεία προκειμένου να υπαχθεί στη ρύθμιση.

-Δεν έχει υποβάλει τα απαραίτητα στοιχεία – πληροφορίες.

Στέλιος Κράλογλου

{{-PCOUNT-}}22{{-PCOUNT-}}

Η εφημερίδα δημοκρατία δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Κορυφαίες Ειδήσεις

Προτεινόμενα