Δημόσιο: «Επιχείρηση σκούπα» για πλαστά πτυχία των υπαλλήλων

Tίτλοι σπουδών, πιστοποιητικά γλωσσομάθειας, αποδεικτικά γνώσης ηλεκτρονικών υπολογιστών, βάσει των οποίων προσελήφθησαν και εξελίχθηκαν βαθμολογικά οι δημόσιοι υπάλληλοι, μπαίνουν στο μικροσκόπιο του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι είναι πλαστογραφημένα, ο υπάλληλος θα παραπέμπεται στο Πειθαρχικό Συμβούλιο με το ερώτημα της απόλυσης.

Οι υπάλληλοι της συγκεκριμένης κατηγορίας, αλλά και όσοι έχουν υποπέσει σε σοβαρά πειθαρχικά αδικήματα και έχουν μπει στο Δημόσιο από την πίσω πόρτα, δηλαδή χωρίς διαδικασίες ΑΣΕΠ, είναι οι πρώτοι που μπαίνουν στο στόχαστρο του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και κινδυνεύουν να βρεθούν εκτός του δημόσιου τομέα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον σχεδιασμό της κυβέρνησης και του νέου υπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, οι αρμόδιες Διευθύνεις όλων των υπουργείων θα περάσουν από κόσκινο τα έγγραφα που διατηρούνται στον προσωπικό φάκελο κάθε υπαλλήλου, με στόχο να εντοπίσουν όσα δικαιολογητικά δεν είναι νομίμως επικυρωμένα. Η αρχή θα γίνει από τους πρώτους 12.500 υπαλλήλους που έως το τέλος Σεπτεμβρίου θα τεθούν σε καθεστώς κινητικότητας. Στόχος των αρμόδιων Διευθύνσεων θα είναι να εντοπίσουν όσα δικαιολογητικά δεν είναι νομίμως επικυρωμένα και αφορούν την υπηρεσιακή και μισθοδοτική κατάσταση των εργαζομένων (πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, τίτλοι σπουδών, πιστοποιητικά γλωσσομάθειας και αποδεικτικά γνώσης ηλεκτρονικών υπολογιστών). Σε αυτή την περίπτωση θα ζητείται η εκ νέου επικύρωση των εγγράφων και σε περίπτωση που αυτό δεν πραγματοποιηθεί το έγγραφο δεν θα λαμβάνεται υπόψη, ενώ σε δεύτερο χρόνο θα ελέγχεται η γνησιότητά του.

Ο κ. Μητσοτάκης, όπως ανέφερε και στη συνάντηση που είχε με τους διαπιστευμένους δημοσιογράφους του υπουργείου, εκτιμά ότι η μεγαλύτερη δεξαμενή πλαστών εγγράφων προέρχεται κυρίως από τα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας. Στο πλαίσιο αυτό, το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης αναμένεται να αξιοποιήσει παλιότερη εγκύκλιο του πρώην υπουργού Αντώνη Μανιτάκη, η οποία προβλέπει μια επιπρόσθετη διαδικασία ελέγχου της γνησιότητας κυρίως των δικαιολογητικών που πιστοποιούν τη γνώση ξένης γλώσσας: οι Διευθύνσεις προσωπικού θα καταγράφουν σε ειδικό πίνακα τα στοιχεία του υπαλλήλου, την ημερομηνία των εξετάσεων και τον αριθμό αναφοράς, και θα τα αποστέλλουν στους αρμόδιους φορείς έκδοσης των πτυχίων (Ελληνοβρετανικό Συμβούλιο, Γαλλικό Ινστιτούτο κ.λπ.).

Στην περίπτωση που οι φορείς έκδοσης δεν πιστοποιήσουν τη γνησιότητα των δικαιολογητικών, ο υπάλληλος θα παραπέμπεται στο Πειθαρχικό Συμβούλιο με το ερώτημα της απόλυσης, ως επίορκος για το αδίκημα της πλαστογραφίας. Παράλληλα, το «σκανάρισμα» των δικαιολογητικών που έχουν συμπεριλάβει οι δημόσιοι υπάλληλοι στους φακέλους τους θα συμβάλει στην ταχύτερη καταγραφή των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των εργαζομένων.

Από τη μοριοδότηση των τυπικών προσόντων που ετοιμάζει το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης θα προκύψει το πλεονάζον προσωπικό που θα τεθεί σε καθεστώς διαθεσιμότητας και κινητικότητας, κάτι που έχει τονίσει από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε το υπουργείο ο κ. Μητσοτάκης, ενώ την ίδια προσέγγιση είχε και ως βουλευτής.

Η δέσμευση της ελληνικής κυβέρνησης είναι να θέσει σε διαθεσιμότητα 25.000 υπαλλήλους έως τα τέλη του έτους, προκειμένου να μετακινηθούν σε άλλες υπηρεσίες, εκ των οποίων οι 12.500 υπάλληλοι θα ενταχθούν στο νέο καθεστώς σε δύο δόσεις, 4.200 τον Ιούλιο και 8.300 έως το τέλος Σεπτεμβρίου.

Στο πλαίσιο αυτό, σε ενδελεχή έλεγχο θα τεθούν και τα δικαιολογητικά που αφορούν την περιουσιακή κατάσταση των υπαλλήλων, καθώς θα αναζητηθούν τα πιστοποιητικά βάσει των οποίων ένας σημαντικός αριθμός εργαζομένων στο Δημόσιο λαμβάνει επιδόματα με βάση εισοδηματικά κριτήρια. Παράλληλα, θα αναζητηθεί η προβλεπόμενη κατάθεση των «πόθεν έσχες» για συγκεκριμένες κατηγορίες υπαλλήλων (εφοριακοί κ.λπ.), όπως προβλέπεται από τον νόμο.

 

Φύλλο και φτερό

Ανώτατος κυβερνητικός αξιωματούχος ανέφερε στην «κυριακάτικη δημοκρατία» ότι η διαδικασία επικαιροποίησης των φακέλων όλων των δημοσίων υπαλλήλων θα αποτελέσει τη βάση για την υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων στο Δημόσιο. Αλλωστε, σύμφωνα με την εγκύκλιο του πρώην υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης, «έχει διαπιστωθεί ότι τα προσωπικά μητρώα των υπαλλήλων δεν διαθέτουν την απαραίτητη εγκυρότητα και πληρότητα ιδιαίτερα σε στοιχεία που καταθέτει ο ίδιος ο υπάλληλος στην υπηρεσία του, με συνέπεια να μην είναι εφικτή η ασφαλής, ορθή και ταχεία επεξεργασία τους, όταν αυτή απαιτείται».

Τα «μαϊμού» δικαιολογητικά θα μεγαλώσουν τη δεξαμενή των 15.000 αποχωρήσεων

Με την επικαιροποίηση των φακέλων η κυβέρνηση σκοπεύει να περάσει από το μικροσκόπιο τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που διαθέτει το προσωπικό στο Δημόσιο, με στόχο να αξιοποιήσει τα δεδομένα για την εφαρμογή της διαθεσιμότητας αλλά και των απολύσεων κυρίως υπαλλήλων που έχουν καταθέσει πλαστά έγγραφα.

Για τους υπαλλήλους που έχουν συμπεριλάβει μη επικυρωμένα δικαιολογητικά στον φάκελό τους, η εγκύκλιος του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης περιέγραφε τη νόμιμη διαδικασία επικύρωσης που πρέπει να ακολουθήσουν. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητά από όλες τις διοικητικές Αρχές και τα ΚΕΠ την επικύρωση αντιγράφων διοικητικών εγγράφων, από το πρωτότυπο ή από το ακριβές αντίγραφο της διοικητικής Αρχής που το εξέδωσε.

Τα απλά αντίγραφα για δικαιολογητικά που έχει εκδώσει υπηρεσία του Ελληνικού Δημοσίου (ημεδαπή διοικητική Αρχή) μπορούν να συνοδεύονται μόνο από υπεύθυνη δήλωση στην οποία ο ενδιαφερόμενος βεβαιώνει την ακρίβεια των στοιχείων.

Οσον αφορά τα έγγραφα που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές Αρχές, πριν από την επικύρωσή τους από τα ΚΕΠ απαιτείται αρχικά να επικυρωθούν από δικηγόρο, όπως επίσης και ιδιωτικά έγγραφα για τα οποία έχει υπάρξει ειδικότερη ρύθμιση με απόφαση του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού.

Στο μικροσκόπιο του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης μπαίνουν οι τίτλοι γλωσσομάθειας που έχουν καταθέσει οι δημόσιοι υπάλληλοι στους φακέλους τους, αφού, εκτός της διαδικασίας επικύρωσης των πτυχίων, προβλέπεται και ακόμη μία διαδικασία επιβεβαίωσης της γνησιότητάς τους.

Οι Διευθύνσεις προσωπικού θα καταγράψουν σε ξεχωριστό πίνακα τα στοιχεία των υπαλλήλων, τους τίτλους και την ημερομηνία διεξαγωγής των εξετάσεων με τις οποίες αποκτήθηκαν τα πιστοποιητικά και θα τα αποστείλει για έλεγχο στους φορείς έκδοσής τους.

Το Ελληνοβρετανικό Συμβούλιο, η Ελληνοαμερικανική Ενωση και το Γαλλικό Ινστιτούτο θα πρέπει να πιστοποιήσουν τη γνησιότητα των τίτλων, αναζητώντας τα σχετικά στοιχεία από τα αρχεία τους, και να τα κοινοποιήσουν στις δημόσιες υπηρεσίες.

Με τη μέθοδο αυτή το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης καταρχάς καταγράφει τα νόμιμα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας και παράλληλα προχωρά σε διπλό έλεγχο της γνησιότητάς τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχουν χιλιάδες περιπτώσεις δημοσίων υπαλλήλων, κυρίως στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, οι οποίοι κατέθεταν ως πτυχία ξένων γλωσσών την παρακολούθηση σεμιναρίων ή ακόμα και πλαστά έγγραφα, προσκειμένου να λάβουν το αντίστοιχο επίδομα ή να τα χρησιμοποιήσουν για την εξέλιξή τους.

Η κυβέρνηση έχει αποφασίσει να ξεκαθαρίσει το τοπίο των ξενόγλωσσων τίτλων στο Δημόσιο, καθώς εκτιμάται ότι θα βρεθεί ένας σημαντικός αριθμός πλαστών εγγράφων με τα οποία οι κάτοχοί τους θα οδηγηθούν στα πειθαρχικά συμβούλια με την κατηγορία της πλαστογραφίας. Η κατάθεση πλαστού εγγράφου από δημόσιο υπάλληλο επισείει την ποινή της απόλυσης.

Κύκλοι του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης εκτιμούν ότι από τη δεξαμενή των «πλαστογράφων» θα προκύψει ένας σημαντικός αριθμός επίορκων υπαλλήλων που θα απομακρυνθεί από το Δημόσιο, στο πλαίσιο των 15.000 υποχρεωτικών απομακρύνσεων που θα πραγματοποιηθούν από το Δημόσιο έως το τέλος του 2014, όπως έχει προβλεφθεί στο επικαιροποιημένο Μνημόνιο από τον Φεβρουάριο του 2012.

{{-PCOUNT-}}24{{-PCOUNT-}}

Η εφημερίδα δημοκρατία δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Κορυφαίες Ειδήσεις

Προτεινόμενα