Ο εξεταστικός γολγοθάς και οι άλλες σαρωτικές αλλαγές στο Νέο Λύκειο

Κατατέθηκε στη Βουλή, την περασμένη Πέμπτη, το τελικό σχέδιο νόμου για την «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης», στο οποίο περιλαμβάνονται σαρωτικές αλλαγές στο Γενικό και το Τεχνικό Λύκειο. Το νομοσχέδιο αναμένεται να ψηφιστεί εντός της νέας εβδομάδας, ενώ το υπουργείο Παιδείας, που εξαρχής εκδήλωσε την πρόθεσή του να εφαρμοστεί από τη νέα σχολική χρονιά, έχει συμπεριλάβει διάταξη βάσει της οποίας οι αλλαγές θα τεθούν σε ισχύ αμέσως μόλις το νομοσχέδιο περάσει από τη Βουλή και όχι κατόπιν δημοσίευσής του στο ΦΕΚ.

Οι μαθητές της β’ και της γ’ τάξης θα αποφοιτήσουν με το υπάρχον καθεστώς (οι αλλαγές στο λύκειο αφορούν μόνο τους μαθητές της α’ τάξης), ενώ το νέο εξεταστικό σύστημα θα ξεκινήσει να ισχύει το 2016.

Με το νομοσχέδιο περιορίζονται τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα στο Γενικό Λύκειο από έξι σε τέσσερα, ενώ της εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση θα προηγείται… εξεταστικός Γολγοθάς, αφού θα προσμετράται ο προαγωγικός βαθμός και των τριών τάξεων. Μάλιστα, επανέρχεται μερικώς η βάση του «10», που θα αφορά συγκεκριμένα μαθήματα σε κάθε τάξη του λυκείου.

Επιπλέον, οι τρεις Κατευθύνσεις μετονομάζονται σε Ομάδες Προσανατολισμού: Οι μαθητές θα συναντούν στη β΄ τάξη δύο Ομάδες, εκ των οποίων θα καλούνται να επιλέξουν ποια θα ακολουθήσουν, και ακόμη μία Ομάδα, στη γ΄ τάξη, στην οποία θα μπορούν να «μεταπηδήσουν».

Σημαντικές αλλαγές έρχονται και στο Τεχνικό Λύκειο, με βασικότερη την εισαγωγή της Τάξης Μαθητείας: Οσοι μαθητές φοιτούν σε αυτήν θα απασχολούνται πέντε ημέρες εβδομαδιαίως σε εταιρίες με τις οποίες θα συνάπτει σύμβαση ο ΟΑΕΔ.

 

Γενικό: Ομάδες Προσανατολισμού αντί Κατευθύνσεων και μείωση εξεταζόμενων μαθημάτων

Οι αλλαγές που έρχονται στο Γενικό Λύκειο είναι οι εξής:

-Επανέρχεται το μάθημα της Πληροφορικής με τον τίτλο Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, στη β΄ και τη γ΄ λυκείου, που αρχικά είχε κοπεί. Θα διδάσκεται μία ώρα την εβδομάδα στη β΄ και δύο ώρες στη γ΄ τάξη.

-Οι Κατευθύνσεις (Θεωρητική, Θετική και Τεχνολογική) μετονομάζονται σε Ομάδες Προσανατολισμού, ενώ η α΄ λυκείου παραμένει τάξη Γενικής Παιδείας. Στη β΄ λυκείου οι μαθητές θα καλούνται να επιλέξουν μεταξύ δύο Ομάδων, Ανθρωπιστικών Σπουδών ή Θετικών Σπουδών. Στη γ΄ λυκείου θα προστίθεται ακόμα μία Ομάδα, αυτή των Οικονομικών – Πολιτικών – Κοινωνικών Σπουδών, στην οποία θα μπορούν να «μεταπηδήσουν» όποιοι μαθητές το επιθυμούν.

-Οι προαγωγικές εξετάσεις της α΄ και της β΄ λυκείου θα διενεργούνται ενδοσχολικά και θα περιλαμβάνουν όλα τα διδασκόμενα μαθήματα (πλην της Ερευνητικής Εργασίας και της Φυσικής Αγωγής) με κοινά θέματα για όλα τα τμήματα του σχολείου. Τα θέματα θα προέρχονται κατά 50% με κλήρωση από την Τράπεζα Θεμάτων και κατά 50% από τον διδάσκοντα κάθε μαθήματος.

-Οι απολυτήριες εξετάσεις της γ΄ λυκείου θα διεξάγονται ενδοσχολικά και θα περιλαμβάνουν τα μαθήματα της Νέας Ελληνικής Λογοτεχνίας, των Θρησκευτικών, της Ιστορίας, της Ξένης Γλώσσας και τρία από τα μαθήματα της Ομάδας Προσανατολισμού που έχει ακολουθήσει κάθε μαθητής. Τα θέματα θα είναι κοινά για όλα τα τμήματα του σχολείου και θα προέρχονται κατά 50% με κλήρωση από την Τράπεζα Θεμάτων και κατά 50% από τον διδάσκοντα κάθε μαθήματος.

-Απαραίτητη προϋπόθεση για να προαχθεί ο μαθητής από τη μία τάξη στην επόμενη είναι να επιτύχει, στις εξετάσεις, βαθμό ίσο ή μεγαλύτερο του «10». Επίσης, θα πρέπει να συγκεντρώσει συνολική βαθμολογία ίση ή μεγαλύτερη του «10» στα Μαθηματικά και στη Νεοελληνική Γλώσσα και συνολική βαθμολογία ίση ή μεγαλύτερη του «8» σε όλα τα υπόλοιπα μαθήματα. Ως συνολική βαθμολογία σε κάθε μάθημα ορίζεται ο μέσος όρος των βαθμών στα τετράμηνα και στις προαγωγικές εξετάσεις.

-Για να αποκτήσει ο μαθητής απολυτήριο, θα πρέπει να επιτύχει, στις απολυτήριες εξετάσεις, βαθμό ίσο ή μεγαλύτερο του «10». Ακόμα, θα πρέπει να πετύχει συνολική βαθμολογία ίση ή μεγαλύτερη του «10» στη Νεοελληνική Γλώσσα αλλά και στα τέσσερα μαθήματα της Ομάδας Προσανατολισμού. Επίσης, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να πιάσει συνολική βαθμολογία ίση ή μεγαλύτερη του «8» σε όλα τα υπόλοιπα μαθήματα.

-Συστήνεται Εθνικός Οργανισμός Εξετάσεων. Θα έχει ευθύνη για τη δημιουργία και τη λειτουργία Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας. Το 50% των θεμάτων στα οποία θα διαγωνίζονται οι μαθητές τόσο στις προαγωγικές όσο και στις απολυτήριες εξετάσεις θα προέρχεται από την Τράπεζα Θεμάτων.

-Μειώνονται από έξι σε τέσσερα τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα για την εισαγωγή των υποψηφίων σε ΑΕΙ και ΤΕΙ. Τα θέματα θα επιλέγονται σε ποσοστό 50% με κλήρωση από την Τράπεζα Θεμάτων και σε ποσοστό 50% από την Κεντρική Εξεταστική Επιτροπή. Για την εισαγωγή των υποψηφίων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση θα προσμετράται ο βαθμός του απολυτηρίου και ο βαθμός προαγωγής και των τριών τάξεων του λυκείου.

–Για τον υπολογισμό του Βαθμού Πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση πολλαπλασιάζεται ο Βαθμός Προαγωγής της α΄ λυκείου με 0,5, ο Βαθμός Προαγωγής της β΄ λυκείου με 0,7 και ο Βαθμός Απόλυσης της γ΄ λυκείου με 0,9. Τα τρία γινόμενα αθροίζονται και διαιρούνται διά τρία.

Τεχνικό: Τάξη μαθητείας και απασχολούνται σε επιχειρήσεις

Συνοπτικά, τι αλλάζει στο Τεχνικό Λύκειο:

-Εντάσσεται το μάθημα της Πληροφορικής με τον τίτλο Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, στη β΄ και τη γ΄ λυκείου, που αρχικά είχε κοπεί. Θα διδάσκεται μία ώρα εβδομαδιαίως και στις δύο τάξεις.

-Εισάγεται Τάξη Μαθητείας, στην οποία εφαρμόζεται πρόγραμμα Ενισχυτικής Εργαστηριακής Εκπαίδευσης της Μαθητείας και πρόγραμμα Εκπαίδευσης στον Χώρο Εργασίας. Οι μαθητές θα απασχολούνται σε επιχειρήσεις, συνολικά 28 ώρες την εβδομάδα, επιμερισμένες σε πέντε ημέρες. Το πρόγραμμα Εκπαίδευσης στον Χώρο Εργασίας θα διέπεται από σύμβαση μεταξύ του ΟΑΕΔ και του εργοδότη.

-Οι προαγωγικές εξετάσεις της α΄ και της β΄ τάξης του επαγγελματικού λυκείου θα διενεργούνται ενδοσχολικά και θα περιλαμβάνουν όλα τα διδασκόμενα μαθήματα (πλην της Ερευνητικής Εργασίας, της Φυσικής Αγωγής και του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού) με κοινά θέματα για όλα τα τμήματα του σχολείου. Τα θέματα θα προέρχονται κατά 50% με κλήρωση από την Τράπεζα Θεμάτων και κατά 50% από τον διδάσκοντα κάθε μαθήματος.

-Οι απολυτήριες εξετάσεις της γ΄ λυκείου θα διεξάγονται ενδοσχολικά και θα περιλαμβάνουν όλα τα διδασκόμενα μαθήματα Γενικής Παιδείας και Ειδικότητας (πλην της Φυσικής Αγωγής). Τα θέματα θα είναι κοινά για όλα τα τμήματα του σχολείου και θα ορίζονται από τον διδάσκοντα κάθε μαθήματος.

-Στους αποφοίτους Επαγγελματικού Λυκείου θα χορηγείται απολυτήριο ισότιμο με αυτό του Γενικού Λυκείου και πτυχίο ειδικότητας επιπέδου 3. Οι απόφοιτοι της Τάξης Μαθητείας θα αποκτούν πτυχίο ειδικότητας επιπέδου 4.

-Οι απόφοιτοι Επαγγελματικού Λυκείου έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις πανελλαδικές εξετάσεις για να εισαχθούν σε ΑΕΙ και ΤΕΙ με τους ίδιους όρους και τις ίδιες προϋποθέσεις που ισχύουν για τους αποφοίτους Γενικού Λυκείου. Εναλλακτικά, μπορούν να εισαχθούν σε Τεχνολογικά Τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, σε αντίστοιχες ή συναφείς ειδικότητες του πτυχίου τους και σε ειδικό ποσοστό θέσεων. Οι υποψήφιοι θα συμμετάσχουν σε ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις και θα εξετάζονται σε τέσσερα μαθήματα, δύο Γενικής Παιδείας και δύο Ειδικότητας.

Εύη Πανταζοπούλου

{{-PCOUNT-}}27{{-PCOUNT-}}

Η εφημερίδα δημοκρατία δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Κορυφαίες Ειδήσεις

Προτεινόμενα