Οι πρώτες «δεξαμενές» για τη νέα κινητικότητα

Τους επόμενους 12.500 δημοσίους υπαλλήλους που θα τεθούν στο πρόγραμμα της κινητικότητας όχι στα τέλη Δεκεμβρίου αλλά στα τέλη Φεβρουαρίου ή Μαρτίου του 2014, μετά την παράταση που ζήτησε και έλαβε η ηγεσία του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης από την τρόικα, αναζητάει πλέον η κυβέρνηση.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, ήδη υπάρχουν οι πρώτες «δεξαμενές» για την κινητικότητα αυτών των 12.500 υπαλλήλων.

Σε αυτές περιλαμβάνονται:

1. 1.000 υπάλληλοι των Διευθύνσεων Υγείας από τις αποκεντρωμένες κρατικές διοικήσεις, με στόχο να μετακινηθούν σε περιφέρειες και δήμους παράλληλα με τη μεταφορά της αρμοδιότητας στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

2. 400 υπάλληλοι του πρώην Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας, που συγχωνεύτηκε με τον ΟΑΕΔ, για τους οποίους προτείνεται να τεθούν σε κινητικότητα, για να μεταφερθούν σε αποκεντρωμένες κρατικές υπηρεσίες.

3. Η κατάργηση διευθύνσεων και τμημάτων στην εταιρία Κτιριακές Υποδομές Α.Ε., στην οποία έχουν συγχωνευθεί η ΔΕΠΑΝΟΜ, ο ΟΣΚ και η Θέμις Κατασκευαστική. Η κυβέρνηση έχει εντοπίσει ότι στη νέα εταιρία δεν έχει εφαρμοστεί νέο οργανόγραμμα και συζητείται η κατάργηση των δομών του πρώην ΟΣΚ, απ’ όπου αναμένεται να τεθούν σε κινητικότητα 350 υπάλληλοι (κυρίως πολιτικοί μηχανικοί), προκειμένου να μετακινηθούν σε άλλες υπηρεσίες, ενώ δεν αποκλείονται και οι απολύσεις, καθώς η κατάργηση οργανικών θέσεων αφορά ανώνυμη εταιρία του Δημοσίου.

4. 1.956 καθηγητές Ολυμπιακής Παιδείας, οι οποίοι στην πλειονότητά τους είναι γυμναστές και είχαν προσληφθεί το 2004, ενώ μονιμοποιήθηκαν στο υπουργείο Πολιτισμού.

5. 600 εργαζόμενοι του πρώην ΙΓΜΕ, που μετακινήθηκαν στο ΥΠΕΚΑ, προκειμένου να μεταφερθούν σε περιφέρειες ή δήμους.

6. Περίπου 2.500 εκπαιδευτικοί, οι οποίοι δεν προσέρχονται στις αίθουσες, επικαλούμενοι διάφορους λόγους (ψυχολογικούς, ιατρικούς κ.λπ.).

Την ίδια στιγμή, εξετάζονται 5.000-6.000 υπάλληλοι δήμων με συμβάσεις αορίστου χρόνου, που έχουν μεταταχθεί από τις δημοτικές αναπτυξιακές επιχειρήσεις στις κεντρικές υπηρεσίες των ΟΤΑ από το 2010 έως σήμερα λόγω Καλλικράτη και έχουν προσληφθεί εκτός διαδικασιών ΑΣΕΠ.

Εν τω μεταξύ, υπόψη της κυβέρνησης έχει τεθεί πρόταση για την άμεση αξιολόγηση του προσωπικού και στις εταιρίες των συγκοινωνιακών μέσων σταθερής τροχιάς (μετρό, τραμ κ.λπ.). Σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχουν πιέσεις για την αξιολόγηση των υπαλλήλων στους συγκεκριμένους οργανισμούς, με στόχο την απομάκρυνση υπαλλήλων, καθώς την τελευταία δεκαετία έχουν καταγραφεί δεκάδες προσλήψεις που πραγματοποιήθηκαν εκτός ΑΣΕΠ.

Η νέα δομή των υπουργείων μετά τις μειώσεις στις οργανικές θέσεις

Εν τω μεταξύ, η συνολική μείωση των δομών, όπως προέκυψε από την ολοκλήρωση της διαδικασίας στα υπουργεία και στους εποπτευόμενους φορείς, φτάνει το 43,92% (από 7.636 οργανικές μονάδες σε 4.282, μείωση 3.354 οργανικές μονάδες), το συνολικό δημοσιονομικό όφελος ξεπερνάει τα 80.000.000 ευρώ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του το Μέγαρο Μαξίμου, ανά υπουργείο τα νέα δεδομένα έχουν ως εξής:

-Υπουργείο Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής: Από τις 291 οργανικές μονάδες που είναι σήμερα θα παραμείνουν μόνο 121 (μείωση κατά 85%). Το δημοσιονομικό όφελος προβλέπεται να ανέλθει στα 8.083.989 ευρώ. Κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης απασχολούνταν 1.137 υπάλληλοι. Με την αναδιάρθρωση των δομών εκτιμάται ότι μπορεί να εξυπηρετηθούν οι επιχειρησιακοί στόχοι του υπουργείου και θα παραμείνουν 875-985 το περισσότερο.

-Υπουργείο Εργασίας και Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας: Από τις 388 οργανικές μονάδες θα παραμείνουν 245 (μείωση 37%), ενώ υπολογίζεται ότι θα προκύψει όφελος 5.394.170 ευρώ. Στο υπουργείο οι εργαζόμενοι από 596 θα μειωθούν στους 575 έως 555. Στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας από 777 θα αυξηθούν στους περίπου 830 (αύξηση 53 ατόμων ή 6,8%), καθώς είναι αυξημένες οι ανάγκες για ελέγχους στην αγορά εργασίας.

-Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης: Από 219 οργανικές μονάδες που είναι σήμερα θα παραμείνουν 75 (μείωση 66%). Το δημοσιονομικό όφελος υπολογίζεται ότι θα φτάσει τα 2.447.963 και επιπλέον 4.000.000 στην περίπτωση που το Εθνικό Τυπογραφείο αναλάβει εκτυπωτικές εργασίες για λογαριασμό άλλων δημόσιων φορέων. Στην Κεντρική Υπηρεσία του υπουργείου απασχολούνταν, κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης, 483 υπάλληλοι. Με την αναδιάρθρωση των δομών εκτιμάται ότι μπορεί να εξυπηρετηθούν οι επιχειρησιακοί στόχοι του υπουργείου με 397.

-Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Από τις 606 οργανικές μονάδες θα παραμείνουν 255 (μείωση 58%), ενώ υπολογίζεται ότι θα προκύψει δημοσιονομικό όφελος 8.085.697 ευρώ. Από τους 1.133 υπαλλήλους θα παραμείνουν 930 έως 960. Στις αποκεντρωμένες υπηρεσίες, από τους 936 υπαλλήλους θα παραμείνουν 880 έως 900.

-Υπουργείο Δικαιοσύνης: Από τις 53 οργανικές μονάδες θα παραμείνουν 39 (μείωση 26%), ενώ υπολογίζεται ότι θα προκύψει δημοσιονομικό όφελος 706.926 ευρώ. Από 13.221 υπαλλήλους (δικαστικοί λειτουργοί, σωφρονιστικοί υπάλληλοι, δικαστικοί υπάλληλοι κ.λπ.) θα παραμείνουν περίπου 11.427 το 2016.

-Υπουργείο Μακεδονίας – Θράκης: Από τις 55 θα παραμείνουν 26 (μείωση 53%), ενώ υπολογίζεται να προκύψει δημοσιονομικό όφελος 2.681.259 ευρώ. Δεν προβλέπεται μείωση του αριθμού των εργαζομένων (υπηρετούν συνολικά 146).

-Υπουργείο Τουρισμού (μαζί με τον ΕΟΤ): Από τις 200 οργανικές μονάδες θα παραμείνουν 101 (μείωση 50%). Το δημοσιονομικό όφελος υπολογίζεται στα 4.773.073 ευρώ. Από 875 άτομα στο υπουργείο και στον ΕΟΤ θα παραμείνουν 700.

-Υπουργείο Εξωτερικών: Από τις 224 οργανικές μονάδες θα παραμείνουν 153 (μείωση 31,7%), ενώ το δημοσιονομικό όφελος υπολογίζεται στο 1.016.364 ευρώ. Από τους 927 υπαλλήλους θα παραμείνουν 734 έως 784.

-Υπουργείο Εσωτερικών: Από τις 110 οργανικές μονάδες θα παραμείνουν 66 (μείωση 40%), ενώ το δημοσιονομικό όφελος υπολογίζεται στα 2.226.609 ευρώ. Από τους 927 υπαλλήλους θα παραμείνουν 730 έως 795.

-Υπουργείο Ναυτιλίας: Από τις 254 οργανικές μονάδες θα παραμείνουν 168 (μείωση 34%), ενώ το δημοσιονομικό όφελος υπολογίζεται στα 9.170.000 ευρώ. Από τους 8.132 υπαλλήλους θα παραμείνουν 7.890.

-Υπουργείο Υγείας: Από τις 131 οργανικές μονάδες θα παραμείνουν 80 (μείωση 39%), ενώ το δημοσιονομικό όφελος υπολογίζεται στο 1.042.958 ευρώ. Από τους 791 υπαλλήλους θα παραμείνουν 685 έως 720, δηλαδή συρρίκνωση κατά 71 έως 106 άτομα ή 8,9% έως 13,4%.

-Υπουργείο Οικονομικών: Από τις 3.097 οργανικές μονάδες θα παραμείνουν 1.567 (μείωση 49%), ενώ το δημοσιονομικό όφελος υπολογίζεται στα 16.598.800 ευρώ. Από τους 16.956 υπαλλήλους που υπηρετούσαν στη διάρκεια της αξιολόγησης αναμένεται να παραμείνουν το 2015 16.624, δηλαδή συρρίκνωση κατά 332 άτομα ή 1,96%.

-Γ.Γ. Μέσων Ενημέρωσης – Γ.Γ. Ενημέρωσης και Επικοινωνίας: Από τις 85 οργανικές μονάδες θα παραμείνουν 43 (μείωση 49%), ενώ το δημοσιονομικό όφελος υπολογίζεται στο 1.579.800 ευρώ. Από τους 517 υπαλλήλους σε θεματικές και υποστηρικτικές δομές θα παραμείνουν 427 το 2015, δηλαδή συρρίκνωση κατά 90 άτομα ή 17,4%.

Στο Ανάπτυξης και στο Παιδείας

-Υπουργείο Ανάπτυξης – Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (σ.σ.: η αξιολόγηση έγινε πριν από τη διάσπαση των δύο υπουργείων, όπως προέκυψε από τον τελευταίο ανασχηματισμό): Από τις 678 οργανικές μονάδες θα παραμείνουν 371 (μείωση 45%), ενώ το δημοσιονομικό όφελος υπολογίζεται στα 9.051.692 ευρώ. Από τους 3.822 υπαλλήλους σε θεματικές και υποστηρικτικές δομές θα παραμείνουν 3.332 το 2015, δηλαδή συρρίκνωση κατά 490 άτομα ή 12,82%.

-Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (σ.σ.: η αξιολόγηση έγινε πριν από τη διάσπαση των δύο υπουργείων που προέκυψε από τον τελευταίο ανασχηματισμό): Από τις 1.245 οργανικές μονάδες θα παραμείνουν 665 (μείωση 47%), ενώ το δημοσιονομικό όφελος υπολογίζεται στα 6.050.000 ευρώ. Από τους 10.689 υπαλλήλους που υπηρετούσαν στη διάρκεια της αξιολόγησης αναμένεται να παραμείνουν το 2015 10.056, δηλαδή συρρίκνωση κατά 633 άτομα ή 5,92%. Στη μείωση δεν συνυπολογίζονται οι 621 περιφερειακές οργανικές μονάδες του τομέα Παιδείας και οι υπηρετούντες σε αυτές.

Νίκος Ελευθερόγλου

{{-PCOUNT-}}32{{-PCOUNT-}}

Η εφημερίδα δημοκρατία δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Κορυφαίες Ειδήσεις

Προτεινόμενα