Ο αξονικός ήταν από χρυσάφι

Πόρισμα «φωτιά» για προμήθεια τομογράφου στο Νοσοκομείο Αττικόν. Θα έδιναν  7.300.000 € για μηχάνημα που θα κόστιζε 2.000.000 €

Πόρισμα «καταπέλτη» για το Νοσοκομείο Αττικόν εξέδωσε το Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας, που αποκαλύπτει προμήθεια «σκάνδαλο» τομογράφου PET/CT, αλλά και υπεροκοστολόγηση στη λειτουργία του. Η αγορά του ακτινοδιαγνωστικού μηχανήματος, που είχε εγκριθεί από τη διοίκηση του θεραπευτηρίου στις 10 Μαρτίου του 2009, εάν προχωρούσε, θα χρέωνε το νοσοκομείο με 7.300.000 ευρώ, όταν αντίστοιχα τα νοσοκομεία Μεταξά και Ευαγγελισμός το είχαν προμηθευτεί 1.200.000 ευρώ και 2.000.000 ευρώ.

Το πόρισμα «φωτιά» του ΣΕΥΥΠ, που εκδόθηκε στις 8 Ιουνίου και αναμένεται άμεσα να διαβιβαστεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, αποκαλύπτει, μεταξύ άλλων, ότι έχουν γίνει σοβαρές παρατυπίες στον διαγωνισμό και ζητάει από τη διοίκηση του νοσοκομείου να διερευνήσει το ενδεχόμενο επιβολής πειθαρχικών ποινών για αμέλεια και ατελή εκπλήρωση καθήκοντος στους υπευθύνους του τμήματος προμηθειών, του οικονομικού τμήματος και στα μέλη της επιτροπής οικονομικής διαπραγμάτευσης.

Η διερεύνηση της υπόθεσης ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2013, όταν η οδοντίατρος Λίτσα Γιαννάκου ανέλαβε τη διοίκηση του Νοσοκομείου Αττικόν και εντόπισε τα υπέρογκα ποσά.

Χρέωναν τα τριπλά

Διαπίστωσε ότι το Αττικόν θα χρεωνόταν 6.510.000 ευρώ για την προμήθεια του PET/CT (μηχάνημα με εκπομπή ποζιτρονίων και υπολογιστικής τομογραφίας), ποσό που με τον ΦΠΑ ανέβαινε στα 7.300.00 ευρώ. Ετσι, ζήτησε όλα τα σχετικά έγγραφα του διαγωνισμού προκειμένου να εξακριβώσει για ποιο λόγο το μηχάνημα είχε σχεδόν τριπλάσια τιμή σε σχέση με την προμήθεια του ίδιου PET/CT, με τις ίδιες προδιαγραφές, που είχαν αγοράσει τα δύο άλλα θεραπευτήρια.

Οι απαιτούμενες εξηγήσεις φαίνεται ότι δεν δόθηκαν και η νέα διοίκηση «πάγωσε» τον διαγωνισμό, ενώ ταυτόχρονα κάλεσε το Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας να ερευνήσει το θέμα. Μεταξύ άλλων, το Σώμα Επιθεωρητών στο πόρισμά του ζητάει από τη 2η Υγειονομική Περιφέρεια να εξετάσει το ενδεχόμενο επιβολής κυρώσεων και στους διοικητές του νοσοκομείου Αττικόν, που υπηρετήσαν από το 2009 έως το 2013, διότι ενέκριναν τον διαγωνισμό, χωρίς την έγγραφη εισήγηση του Τμήματος Βιοϊατρικής Τεχνολογίας και της Τεχνικής Υπηρεσίας του νοσοκομείου, σχετικά με την αναγκαιότητα του PET/CT. Επίσης, ζητάει από την Επιτροπή Προμηθειών Υγείας να μεριμνήσει ώστε να αναρτηθούν άμεσα οι τιμές των ραδιοφαρμάκων για το PET/CT στο Παρατηρητήριο Τιμών και από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Υγείας του υπουργείου Υγείας να φροντίσει ώστε ο ΕΟΠΥΥ να συνάπτει απευθείας συμβάσεις με τους παρόχους υγείας για την προμήθεια ραδιοφαρμάκων, με στόχο να πετυχαίνει καλύτερες τιμές!

Πώς έστησαν τις τιμές στη μεγάλη κομπίνα

Πρωταγωνιστικό ρόλο στην υπόθεση, σύμφωνα με το πόρισμα των «Ράμπο» της Υγείας, το οποίο βρίσκεται στα χέρια της «δημοκρατίας», έχει αναπληρωτής καθηγητής, διευθυντής εργαστηρίου, ο οποίος «στις 24 Μαρτίου 2009, συνέταξε και κατέθεσε στη διοίκηση του νοσοκομείου τις Τεχνικές Προδιαγραφές, την Εκθεση Σκοπιμότητας και την Οικονομοτεχνική Μελέτη για την προμήθεια του PET/CT, χωρίς η διοίκηση του νοσοκομείου να τον έχει ορίσει αρμόδιο»! Επίσης, κατά παράβαση των κείμενων διατάξεων, στην οικονομοτεχνική μελέτη, που υπογράφεται από τον διευθυντή εργαστηρίου, το ραδιοφάρμακο που απαιτείται για τη διεξαγωγή των εξετάσεων PET/CT χαρακτηρίζεται αναλώσιμο υλικό του μηχανήματος, χωρίς να είναι.

Αξίζει να τονιστεί ότι στη χώρα μας το ραδιοφάρμακο παράγεται μόνο από μία εταιρία, η οποία το παρέχει σε τιμές μεγαλύτερες ή ίσες των 700 ευρώ. Ετσι, η τιμή της εξέτασης στην Ελλάδα κοστίζει από 1.400 ευρώ και πάνω, πολύ υψηλότερη από την αντίστοιχη τιμή σε Ευρώπη και Αμερική. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι στην Ισπανία η διαγνωστική εξέταση PET/CT δεν ξεπερνά τα 500 ευρώ. Σημειώνεται ότι το Τμήμα Προμηθειών του νοσοκομείου, στις 6 Σεπτεμβρίου 2013, εισηγείται την εταιρία ΒΙΟΚΟΣΜΟΣ ΑΕΒΕ προς διαπραγμάτευση της τιμής και στη συνέχεια το διοικητικό συμβούλιο του νοσοκομείου αποφασίζει και συστήνει επιτροπή διαπραγμάτευσης, κατά παράβαση των κείμενων διατάξεων, όπως αναφέρει το πόρισμα. Ακόμη το νοσοκομείο προέβη σε δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό χωρίς τη σύσταση Επιτροπής Τεχνικών Προδιαγραφών και ύστερα από τέσσερις άγονους διαγωνισμούς, δεσμεύτηκε για πέντε χρόνια σε σταθερή υψηλή τιμή τόσο για την εξέταση όσο και για το ραδιοφάρμακο, κόστους 700 ευρώ!

Υπό έρευνα και η Επιτροπή 

Το πόρισμα, επίσης, προτείνει και τον πειθαρχικό έλεγχο της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας (ΕΠΥ) για τη μη υλοποίηση της πρότασης του ΣΕΥΥΠ, που αφορούσε την ανάρτηση τιμών των ραδιοφαρμάκων στο Παρατηρητήριο Τιμών του υπουργείου Υγείας. Ειδικότερα, όπως αναφέρει η έκθεση των «Ράμπο» της Υγείας, από τις 2 Ιουλίου 2013 είχε προταθεί από το ΣΕΥΥΠ στην ΕΠΥ να αναρτήσει τις τιμές και εκείνη «αφενός δεν υλοποίησε τη σχετική πρόταση της έκθεσης ελέγχου, αφετέρου δεν μερίμνησε να αποστείλει έγγραφο, ως όφειλε, με το οποίο να διατυπώνει τους τυχόν λόγους που δεν θα ήταν δυνατή ή σκόπιμη η υλοποίηση της παραπάνω πρότασης». Με άλλα λόγια, σε αυτήν την υπόθεση, ακόμα και η Επιτροπή Προμηθειών Υγείας δεν συνεργάστηκε με τους «Ράμπο» της Υγείας…

Δεν αναρτούσαν τις τιμές στο Παρατηρητήριο

Εντύπωση προκαλεί η αναφορά του πορίσματος του Σώματος Επιθεωρητών Υγείας Πρόνοιας (ΣΕΥΥΠ) στην έλλειψη συνεργασίας μεταξύ των επιθεωρητών και της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας (ΕΠΥ). Συγκεκριμένα, το πόρισμα προτείνει στον γενικό γραμματέα του υπουργείου Υγείας «να εξετάσει το ενδεχόμενο πειθαρχικού ελέγχου για τη μη υλοποίηση πρότασης έκθεσης έλεγχου του ΣΕΥΥΠ από την ΕΠΥ, που αφορούσε την ανάρτηση των τιμών των ραδιοφαρμάκων στο Παρατηρητήριο Τιμών».
Ακόμη το πόρισμα προτείνει στη ηγεσία του υπουργείου Υγείας να προωθήσει ένα πανελλαδικό σχέδιο-χάρτη, που θα αξιολογεί τα αιτήματα των θεραπευτηρίων για την απόκτηση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού μεγάλη οικονομικής αξίας, μεταξύ αυτών και του PET/CT ανά νοσοκομείο και ανά Περιφέρεια.

Ρίτα Μελά

{{-PCOUNT-}}15{{-PCOUNT-}}

Η εφημερίδα δημοκρατία δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Κορυφαίες Ειδήσεις

Προτεινόμενα