Το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ για την επόμενη μέρα

Η Κουμουνδούρου έδωσε στην δημοσιότητα το πρόγραμμα του κόμματος για την διακυβέρνηση της χώρας. «Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ θα υλοποιήσει αυτές τις δεσμεύσεις την ίδια στιγμή όμως είναι αποφασισμένη να αναζητήσει ισοδύναμα και αντισταθμιστικά για την ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων ενώ θα διαπραγματευτεί σκληρά για όλα εκείνα τα σημεία της συμφωνίας που έχουν παραμείνει ανοιχτά» τονίζεται μεταξύ άλλων στο πολυσέλιδο πρόγραμμα στο οποίο γίνεται αναφορά και στα όσα έγιναν τους επτά μήνες αλλά και στα ανοιχτά μέτωπα με τους δανειστές.

Κόκκινα Δάνεια

Πρώτο δείγμα γραφής είναι οι πρόσφατες αλλαγές στο Νόμο 3869/2010 όπου δίνεται η δυνατότητα διαγραφής συνολικού χρέους (τράπεζες, δημόσιο και ασφαλιστικά ταμεία) έως 20.000 ευρώ για νοικοκυριά με μηδενικά εισοδήματα και μηδενική ακίνητη περιουσία. Σύμφωνα με τους αρχικούς υπολογισμούς, η νέα ρύθμιση προσφέρει σε 35.000 χιλιάδες νοικοκυριά μια οριστική ανακούφιση από τα βάρη του παρελθόντος δίνοντας τους μια ουσιαστική ευκαιρία επανεκκίνησης.

Συστήνεται μια νέα ανεξάρτητη αρχή, που με βάση ένα διάφανο θεσμικό πλαίσιο θα προσδιορίζει αντικειμενικά την πιστοληπτική ικανότητα και τη δυνατότητα αποπληρωμής, λαμβάνοντας υπ’ όψιν εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια καθώς και το σύνολο των υποχρεώσεων.

Συνταξιοδοτικό – Ασφαλιστικό

Καθιέρωση ενός νέου κοινωνικά δίκαιου ασφαλιστικού συστήματος με καλύτερη ισορροπία μεταξύ των γενεών και εξασφάλιση όλων των συνταξιούχων από τον κίνδυνο της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.

Καταπολέμηση της μαύρης και ανασφάλιστης εργασίας που αγγίζει το 25% με τη στήριξη, στελέχωση και ενίσχυση των δημοσίων ελεγκτικών μηχανισμών (Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, ΕΥΠΕΑ του ΙΚΑ και ελεγκτικά κέντρα των ασφαλιστικών ταμείων), με ενεργή και θεσμοθετημένη συμμετοχή των συνδικαλιστικών οργανώσεων των εργαζομένων στους ελέγχους, με την πλήρη νομική και υπηρεσιακή κάλυψη των ελεγκτών από ασύδοτους εργοδότες, με κατάργηση νομοθετικών ρυθμίσεων ή εγκυκλίων, που άφηναν «παράθυρα» για αδήλωτη εργασία ή δυσχεραίνουν αδικαιολόγητα τον έλεγχο των υπηρεσιών ή που αφήνουν.

Αποκρατικοποιήσεις

Σύμφωνα με το νέο πρόγραμμα το ελληνικό δημόσιο υποχρεούται να προχωρήσει σε εννέα (9) ιδιωτικοποιήσεις εντός της επόμενης τριετίας, στοιχείο που αποτελεί μέρος του αναγκαίου συμβιβασμού της κυβέρνησης για το κλείσιμο της συμφωνίας και την αποτροπή του προηγούμενου σχεδίου για την πώληση 23 περιουσιακών στοιχείων, μεταξύ των οποίων επιχειρήσεις στρατηγικού και ενδιαφέροντος και υψηλής κοινωνικής σημαντικότητας όπως τα ΕΛΠΕ ΕΛΠΕ +3,12%, η ΔΕΠΑ η ΕΥΔΑΠ και η ΕΥΑΘ.

Τέλος του 2015 η πλήρης άρση των capital controls

Οπως αναφέρει στο πρόγραμμά του ο ΣΥΡΙΖΑ, η ολοκλήρωση της διαδικασίας ανακεφαλαιοποίησης εντός του 2015 θα συντελέσει στην επαναφορά της εμπιστοσύνης για το εγχώριο τραπεζικό σύστημα, απομακρύνοντας οριστικά τις ανησυχίες για bail in καταθετών και δημιουργώντας τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιστροφή των καταθέσεων. Η επιτυχής ανακεφαλαιοποίηση θα επιτρέψει την επαναφορά της παροχής ρευστότητας μέσω της ΕΚΤ και την αύξηση της αξίας των επιλέξιμων ενεχύρων. Παράλληλα θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες επίλυσης του προβλήματος των «κόκκινων» δανείων, με τρόπο οικονομικά βιώσιμο και κοινωνικά δίκαιο.

Η πλήρης άρση των capital controls (ήδη καταγράφεται σημαντική χαλάρωση των αρχικών περιορισμών) αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2015.

Παροχή ρευστότητας στην πραγματική οικονομία

Η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, η επιστροφή των καταθέσεων, η αποκατάσταση των κανονικών πιστωτικών γραμμών από το Ευρωσύστημα και η επίλυση του προβλήματος των «κόκκινων» δανείων θα συμβάλουν αποφασιστικά στη σταδιακή επαναφορά του επιπέδου ρευστότητας σε ικανοποιητικά επίπεδα. Ανοίγει έτσι ο δρόμος προκειμένου να καταστεί δυνατή η συμμετοχή της Ελλάδας στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ, που σε συνδυασμό με την επικείμενη διευθέτηση του δημόσιου χρέους, θα προκαλέσει την ραγδαία αποκλιμάκωση των επιτοκίων δανεισμού.

Σταδιακά αποκαθίσταται η επανασύνδεση των τραπεζών με τη διεθνή διατραπεζική αγορά, γεγονός που θα αυξήσει περαιτέρω τη ρευστότητα του συστήματος και θα μειώσει σημαντικά το κόστος χρηματοδότησης των τραπεζών, διαμορφώνοντας κατάλληλες συνθήκες για τη μείωση των επιτοκίων χορηγήσεων για τους 15 δανειολήπτες. Στόχος, η πιστωτική επέκταση να επανέλεθει σε θετικούς ρυθμούς, όρος απαραίτητος για την ανάκαμψη της οικονομίας και κυρίως για τη χρηματοδότηση επενδύσεων, οι οποίες θα προκαλέσουν την επιθυμητή ενίσχυση της απασχόλησης. Ο χρονικός ορίζοντας της ολοκλήρωσης των παραπάνω θετικών εξελίξεων έχει ως αρχή τον Νοέμβριο του 2015 (ανακεφαλαιοποίηση τραπεζών) και επεκτείνεται έως το πρώτο εξάμηνο του 2017 (έξοδος στις αγορές).

Εντός του πρώτου τετραμήνου του 2016 αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες για την λειτουργία της Αναπτυξιακής Τράπεζας, που αρχικά θα έχει κάτω από στην ομπρέλα της το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και το ΕΤΕΑΝ. Η δημιουργία ενός εθνικού αναπτυξιακού οργανισμού, σύμφωνα με τα πιο επιτυχημένα ευρωπαϊκά πρότυπα, θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο (α) στην βελτιστοποίηση της απορροφητικότητας και της αποτελεσματικής αξιοποίησης των ευρωπαϊκών κονδυλίων (ΣΕΣ 2014 – 2020), ειδικά σε θέματα υποδομών και έργων μεγάλης κλίμακας, (β) στην ενισχυμένη συμμετοχή της Ελλάδας στο “Επενδυτικό Σχέδιο για την Ευρώπη” (σχέδιο Juncker), (γ) στην ανάπτυξη συνεργιών με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και με αντίστοιχα ιδρύματα του εξωτερικού, καθώς και (δ) στην προσέλκυση ιδιωτών επενδυτών.

Μέσω της Αναπτυξιακής Τράπεζας θα αναπτυχθούν ειδικά προγράμματα για τους δήμους και τις περιφέρειες και θα στηριχτεί η πρωτογενής παραγωγή και η συνεταιριστική οικονομία. Για τη χρηματοδότηση των ΜΜΕ θα ενισχυθεί το Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο (δ’ τρίμηνο 2015 – α’ τρίμηνο 2016), με βασικό προσανατολισμό τη χρηματοδότηση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, που αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας.

Ενίσχυση των μικρομεσαίων

Ο ΣΥΡΙΖΑ προγραμματίζει την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων, με τους ακόλουθους τρόπους:

Νέος Αναπτυξιακός Νόμος

Ο νέος αναπτυξιακός στόχος στοχεύει να: – Διευκολύνει τη μετάβαση από μια οικονομία χαμηλής σε μια οικονομία υψηλής ανταγωνιστικότητας / τεχνολογικής εξειδίκευσης / καινοτομίας / εγχώριας προστιθέμενης αξίας, και θα συμβάλλει στη βελτίωση του εμπορικού ισοζυγίου. – Ενισχύει υφιστάμενες παραγωγικές δομές όπου διαπιστώνονται κρίσιμες αδυναμίες και κίνδυνοι κατάρρευσης. – Κινητοποιεί νέες ομάδες δρώντων: επιστήμονες της διασποράς- πρωτοβουλίες κοινωνικής / αλληλέγγυας / εναλλακτικής / συνεταιριστικής οικονομίας, επιχειρηματικά δίκτυα, εγχειρήματα νεανικής επιχειρηματικότητας, καινοτόμες / νεοφυείς επιχειρήσεις. Μέτρα φορολογικής ελάφρυνσης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Παρά τα στενά δημοσιονομικά περιθώρια εξαιτίας της νέας συμφωνίας, έχουμε επεξεργαστεί μια δέσμη μέτρων για έμμεση ελάφρυνση των ΜμΕ. Ενδεικτικά, αναφέρουμε:

– Στήριξη επιχειρήσεων: μεσοπρόθεσμη μείωση των συντελεστών φορολόγησης για όσες επιχειρήσεις εντατικοποιούν τις ηλεκτρονικές συναλλαγές και ακολουθούν πρότυπα φορολογικής συμμόρφωσης.

– Σταδιακή κατάργηση ειδικών εισφορών στα πλαίσια ενός δίκαιου και προοδευτικού φορολογικού συστήματος.

– Σταδιακή κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος. Μέχρι την κατάργησή του, εφαρμογή απαλλαγής για τα πρώτα πέντε χρόνια από την ίδρυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

– Επέκταση των κινήτρων για την ίδρυση νέων μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Μείωση του φορολογικού συντελεστή κατά 50% (ενδεικτικά 13% από 26%) για τα πρώτα 5 χρόνια και για εισόδημα μέχρι 25.000 ευρώ.

– Θέσπιση φορολογικών κινήτρων για επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας.

– Επιτάχυνση επιστροφής φόρου εισοδήματος και ΦΠΑ.

– Σύστημα “μεταφοράς” του χρέους μεταξύ Δημοσίου και φορολογούμενου, ώστε να ισορροπήσουν τα προβλήματα χρεών – συμψηφισμού που υπάρχουν σήμερα.

Μείωση του γραφειοκρατικού κόστους με συντονισμένες δράσεις της Γ.Γ. Βιομηχανίας, και των Υπουργείων Οικονομίας και Διοικητικής Μεταρρύθμισης στην κατεύθυνση της απλοποίησης της αδειοδότησης, ελαχιστοποίησης των σημείων επαφής με τη δημόσια διοίκηση και χρήση της τεχνολογίας για όσο το δυνατόν απλούστερες ηλεκτρονικές διαδικασίες σχετικές με τη λειτουργία των επιχειρήσεων

Ο άλλος δρόμος

Σχολιάζοντας τη συμφωνία με τους εταίρους και το τρίτο μνημόνιο, ο ΣΥΡΙΖΑ υπογραμμίζει ότι “ποτέ δεν υιοθέτησε, αυτήν την πολιτική και ιδεολογική σκοπιά. Διότι είναι άλλο πράγμα να αποδέχεται κανείς τον νεοφιλελευθερισμό ως σταρτηγικό ορίζοντα, ως τον μοναδικό δρόμο προς την κοινωνική ευημερία, και άλλο πράγμα να αναγνωρίζει ότι σε μια δεδομένη χρονική στιγμή, με δεδομένους πολιτικούς συσχετισμούς οφείλει να κάνει έναν τακτικό και πρόσκαιρο συμβιβασμό ώστε να είναι σε θέση να συνεχίζει να αγωνίζεται διατηρώντας ζωντανή την πιθανότητα και την δυνατότητα κατίσχυσης.

Επομένως ναι, υπάρχει εναλλακτική, υπάρχει άλλος δρόμος για την οργάνωση των κοινωνιών και της οικονομίας. Ο δρόμος αυτός περνάει μέσα από την αναδιανομή πλούτου και ισχύος υπέρ των υποτελών τάξεων, των μισθωτών δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, των αυτοαπασχολούμενων και των συνταξιούχων, μέσα από την ενίσχυση μορφών κοινωνικής οικονομίας που αμφισβητούν το πρότυπο απροκάλυπτης ή συγκαλυμμένης ιεραρχίας (και άρα εξουσίας) στο εσωτερικό της επιχείρησης και δίνουν διέξοδο στη δημιουργικότητα μιας υπερπροσοντούχας αλλά άνεργης νεολαίας, μεσά από την προστασία των κοινών αγαθών που ένα ένα μπαίνουν στο στόχαστρο του κεφαλαίου, μέσα από τη στήριξη του κοινωνικού κράτους αλλά και την διεύρυνση και την εμβάθυνση των κοινωνικών δικαιωμάτων και των δημοκρατικών ελευθεριών”.

πηγή: real.gr

{{-PCOUNT-}}35{{-PCOUNT-}}

Η εφημερίδα δημοκρατία δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Κορυφαίες Ειδήσεις

Προτεινόμενα