Εισφορές καταστροφής για ελεύθερους επαγγελματίες • ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

Εισφορές καταστροφής για όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες 

Από 117 έως 1.172 ευρώ τον μήνα με βάση τα εισοδήματα του προηγούμενου (!!!) έτους. Θα καταβληθούν για πρώτη φορά τον Φεβρουάριο, αλλά ισχύουν αναδρομικά από χθες

«Τσουχτερά» ασφάλιστρα θα αναγκαστούν να πληρώσουν από φέτος εκατοντάδες χιλιάδες αυτοαπασχολούμενοι και ελεύθεροι επαγγελματίες, λόγω του νέου υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών στο 26,95% του εισοδήματος του 2015. Επιπλέον, ακόμα και όσοι επαγγελματίες έχουν ζημιές ή μηδενικό εισόδημα θα υποχρεούνται να πληρώσουν την κατώτατη μηνιαία εισφορά, που ανέρχεται στα 117,22 ευρώ!

Τα πρώτα ειδοποιητήρια με τα «φουσκωμένα» ασφάλιστρα θα αρχίσουν να λαμβάνουν οι ασφαλισμένοι από τα τέλη Ιανουαρίου έως τις αρχές Φεβρουαρίου και θα έχουν αναδρομική ισχύ από 1/1/2017.

Οπως προκύπτει από τη σχετική εγκύκλιο, μεγάλοι χαμένοι θα είναι όσοι δήλωσαν ή θα δηλώσουν εισόδημα πάνω από 25.000 ευρώ ετησίως, αφού οι νέες εισφορές που θα καταβάλουν θα είναι αυξημένες από 3,5% έως και 257% (αναλόγως του εισοδήματος), σε σύγκριση με αυτά που πλήρωναν με το προηγούμενο καθεστώς ασφαλιστικών κλάσεων του ΟΑΕΕ.

Συγκεκριμένα, στην 4η ασφαλιστική κλάση ελεύθερος επαγγελματίας με εισόδημα 42.000 ευρώ θα κληθεί να καταβάλει στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) ετήσιες εισφορές 9.205,58 ευρώ, από 5.492 ευρώ που κατέβαλλε με το προηγούμενο καθεστώς. Ως κατώτατο όριο υπολογισμού των εισφορών ορίζονται τα 586,08 ευρώ, που αντιστοιχούν στον βασικό μισθό για άγαμους μισθωτούς άνω των 25 ετών. Επομένως, η κατώτατη εισφορά που θα καταβάλλουν εταιρίες ή επαγγελματίες που εμφανίζουν ζημιές ή μηδενικά κέρδη από την άσκηση δραστηριότητας είναι τα 117,22 ευρώ. Ως ανώτατο όριο ασφαλιστέου μηνιαίου εισοδήματος ορίζεται το δεκαπλάσιο του μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών, με ανώτατη καταβλητέα εισφορά για σύνταξη τα 1.172 ευρώ τον μήνα.

Η θέσπιση του κατώτατου πλαφόν δημιουργεί ακόμη μία αδικία για όσους δήλωναν ή δηλώνουν ετήσιο εισόδημα μικρότερο των 7.032 ευρώ, δηλαδή λιγότερα από τον κατώτατο μισθό των 586,08 ευρώ μηνιαίως. Αυτοί οι ασφαλισμένοι θα υποχρεώνονται να πληρώνουν 1.895 ευρώ σε ετήσια βάση ή 158 ευρώ τον μήνα για σύνταξη και ασθένεια.

Σε δεινή θέση θα βρεθούν και όσοι ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι είχαν απώλεια εισοδήματος το 2016, σε σύγκριση με τα εισοδήματα του 2015. Τα ειδοποιητήρια που θα λάβουν για το πρώτο εξάμηνο του 2017 θα αναγράφουν ποσά ασφαλίστρων που έχουν υπολογιστεί με βάση τα εισοδήματα του 2015. Μόνο μετά την εκκαθάριση των εισοδημάτων του 2016 θα λάβουν, τον Ιούλιο, νέα επικαιροποιημένα και θα γίνει συμψηφισμός.

Τέλος, διπλά χαμένοι θα είναι όσοι έχουν παράλληλη απασχόληση, δηλαδή εργάζονται και ως μισθωτοί και ως ελεύθεροι επαγγελματίες με συμβάσεις έργου ή ανεξάρτητων υπηρεσιών, αμειβόμενοι με μισθό και με «μπλοκάκι». Οσοι δικηγόροι, γιατροί και μηχανικοί εργάζονται στο Δημόσιο ή σε ΔΕΚΟ διατηρήσουν τη διπλή ασφάλιση το 2017 θα πρέπει να πληρώσουν, αναδρομικά από 1/1/2017, διπλές εισφορές. Και τις παλαιές (ως μισθωτοί) και τις νέες, με βάση τον νόμο Κατρούγκαλου και τα εισοδήματα του προηγούμενου έτους.

Διαβάστε παρακάτω τη συνέχεια: 

Βαρύς πέλεκυς για 650.000 αγρότες!

Θα δίνουν αρχικά το 14% (και σταδιακά έως το 2022 το 20%) των εσόδων τους. Ποιοι υπάγονται στο νέο καθεστώς

Το μισό εισόδημα από αυτό που δηλώνουν επαγγελματίες και αγρότες θα καταλήγει σε φόρους και εισφορές από φέτος, καθώς τίθεται σε εφαρμογή ο νόμος Κατρούγκαλου!

Επιπλέον, ο νέος τρόπος υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών βασίζεται στο εισόδημα της προηγούμενης χρήσης, το οποίο όμως προκύπτει από τις φορολογικές δηλώσεις στα μέσα κάθε χρονιάς.

Ετσι, για το πρώτο εξάμηνο του 2017 θα λαμβάνεται υπόψη το εισόδημα του 2015, ενώ το δεύτερο εξάμηνο του έτους είναι μοιραίο να προκληθεί χάος, γιατί τότε θα συγκριθούν τα εισοδήματα του 2015 και του 2016 και οι τυχόν διαφορές θα συμψηφιστούν ισομερώς, σε μηνιαίες δόσεις, έως τον Δεκέμβριο.
Πιο αναλυτικά, αυξημένες θα είναι από φέτος και οι εισφορές 650.000 αγροτών, κτηνοτρόφων, πτηνοτρόφων, μελισσοκόμων και αλιέων που υπάγονται στον ΟΓΑ, καθώς το ποσοστό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς τους διαμορφώνεται σε 14% επί του φορολογητέου εισοδήματος και «σκαρφαλώνει» στο 20% έως το 2022.

Για τους αγρότες ως κατώτατο εισόδημα για τον υπολογισμό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς ορίζεται το ποσό που αναλογεί στο 70% του κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών (586,08 x 70% = 410,26 ευρώ), ενώ ως ανώτατο όριο το 10πλάσιο του ποσού αυτού (586,08 x 10 = 5.860,80 ευρώ).

Δηλαδή τα ασφάλιστρά τους αρχίζουν από 86 ευρώ τον μήνα, κατ’ ελάχιστο, και φτάνουν στα 1.032 ευρώ σε ετήσια βάση.

Στο νέο καθεστώς ασφαλιστικών εισφορών υπάγονται:

Οσοι ασφαλίζονται στον ΟΓΑ, με εισοδηματικά ή πληθυσμιακά κριτήρια.

Οι κατά κύριο επάγγελμα τουλάχιστον για μία πενταετία αγρότες, καθώς και όσοι εντάσσονται σε επιδοτούμενα προγράμματα νέων γεωργών, που εγκαθιστούν φωτοβολταϊκά συστήματα (έως 100 kw).

Οι απασχολούμενοι στον κλάδο του αγροτουρισμού και της αγροβιοτεχνίας.

Οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες και αγρότισσες που είναι παράλληλα και μέλη αγροτικών συνεταιρισμών, καθώς και οι λιανοπωλητές σε λαϊκές αγορές.

Μικρότερη επιβάρυνση για νέους επιστήμονες

Ευνοϊκό καθεστώς, πλην όμως προσωρινού χαρακτήρα, προβλέπει ο νόμος Κατρούγκαλου για τους νέους επιστήμονες, κατά τα πρώτα πέντε χρόνια επαγγελματικής δραστηριοποίησής τους. Οι νέοι επιστήμονες προβλέπεται να πληρώνουν μηνιαία εισφορά έως και 57,44 ευρώ (14% επί του 70% του κατώτατου μισθού που αντιστοιχεί σε 410,2 ευρώ) για τα δύο πρώτα έτη εργασίας τους και λίγο μεγαλύτερη (στο 17%) για τα επόμενα τρία. Από το έκτο έτος δραστηριοποίησής τους οι εισφορές τους διαμορφώνονται στο 20%.

Ωστόσο η διαφορά που προκύπτει από την καταβολή χαμηλότερου ασφαλίστρου αποτελεί ασφαλιστική οφειλή και δεν χαρίζεται, αλλά εξοφλείται μεταγενέστερα. Ο ασφαλισμένος υποχρεούται να την επιστρέψει μέσα στη 15ετία και αφού το εισόδημά του υπερβαίνει τα 18.000 ευρώ.

{{-PCOUNT-}}27{{-PCOUNT-}}

Η εφημερίδα δημοκρατία δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

spot_img

Κορυφαίες Ειδήσεις

Προτεινόμενα