Αναβάθμιση ενέργειας με επιδότηση έως 50%!

Ενισχύσεις που κυμαίνονται από 20.000 έως 250.000 € για τον κλάδο του τουρισμού και από 40.000 έως 50.000 € για το εμπόριο και τις υπηρεσίες

Από τον Β. Παπακωνσταντόπουλο

Επιδοτήσεις που κυμαίνονται από 20.000 ευρώ έως 250.000 ευρώ για τον κλάδο του τουρισμού και από 40.000 ευρώ έως 50.000 ευρώ για το εμπόριο και τις υπηρεσίες μπορούν να διεκδικήσουν πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις μέσω του «Εξοικονομώ – Επιχειρώ», προκειμένου να πραγματοποιήσουν παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι επιχειρήσεις να έχουν συσταθεί με επιλέξιμο για τη Δράση ΚΑΔ μέχρι 31/12/2020, να έχουν κλείσει πριν από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης χρηματοδότησης τουλάχιστον δύο διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας και να μην έχουν χαρακτηριστεί προβληματικές.

Για τους κλάδους εμπορίου και υπηρεσιών ενισχύονται έργα συνολικού προϋπολογισμού ύψους επένδυσης έως 100.000 ευρώ, ενώ για τον κλάδο του τουρισμού ενισχύονται έργα συνολικού προϋπολογισμού ύψους επένδυσης από 50.000 ευρώ έως και 500.000 ευρώ (η δυναμικότητα της μονάδας θα πρέπει να είναι έως 100 κλίνες).

Τα ποσοστά ενίσχυσης ορίζονται στο 40% των επιλέξιμων δαπανών για τις μεσαίες επιχειρήσεις και στο 50% για τις μικρές και τις πολύ μικρές. Θα υπάρχει δυνατότητα καταβολής προκαταβολής μέχρι και το 40% της αναλογούσας δημόσιας δαπάνης έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής από τραπεζικό ή άλλο δημόσιο χρηματοδοτικό ίδρυμα εγκατεστημένο στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με τον οδηγό του προγράμματος, που δημοσιεύτηκε την Παρασκευή και θα παραμείνει αναρτημένος για υποβολή παρατηρήσεων έως τις 27 Οκτωβρίου, οι επιλέξιμες δαπάνες διακρίνονται σε δαπάνες για την υλοποίηση των επεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης, οι οποίες εμπίπτουν στον Γενικό Απαλλακτικό Κανονισμό, και λοιπές υποστηρικτικές (δηλαδή δαπάνες απαραίτητες για τη σύνταξη, την υποβολή και την παρακολούθηση της αίτησης, καθώς και τον τελικό έλεγχο επίτευξης των ελάχιστων ενεργειακών στόχων), οι οποίες εμπίπτουν στον Κανονισμό De Minimis.

Όσον αφορά τις επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης, επιλέξιμες είναι ενδεικτικά οι ακόλουθες:

• επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης κτιριακού κελύφους, όπως θερμομόνωση αδιαφανών δομικών στοιχείων, αντικατάσταση διαφανών δομικών στοιχείων, εγκατάσταση συστημάτων σκίασης,

• επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης συστήματος φωτισμού, εσωτερικού και εξωτερικού, όπως αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων από νέα τεχνολογίας LED, εγκατάσταση αυτοματισμών σύζευξης τεχνητού με φυσικό φωτισμό, εγκατάσταση αυτοματισμών μείωσης κατανάλωσης λόγω απουσίας / παρουσίας χρηστών,

• επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε συστήματα θέρμανσης χώρων, όπως αντικατάσταση λεβήτων από αντλίες θερμότητας, ενίσχυση θερμομόνωσης δικτύων διανομής, αντικατάσταση τερματικών μονάδων από νέες ενεργειακά αποδοτικότερες,

• επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε συστήματα ψύξης χώρων, όπως αντικατάσταση ψυκτών από νεότερης τεχνολογίας αντλίες θερμότητας ή ψύκτες, ενίσχυση θερμομόνωσης δικτύων διανομής, αντικατάσταση τερματικών μονάδων από νέες ενεργειακά αποδοτικότερες,

• επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε συστήματα αερισμού χώρων, όπως αντικατάσταση κεντρικής κλιματιστικής μονάδας από νεότερης τεχνολογίας που διαθέτουν ανάκτηση της ενέργειας του απορριπτόμενου αέρα, ενίσχυση θερμομόνωσης δικτύων διανομής, αντικατάσταση ανεμιστήρων μονάδων από νέους ενεργειακά αποδοτικότερους που ελέγχονται από ηλεκτρονικές διατάξεις (inverters),

• επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε συστήματα ζεστού νερού χρήσης, όπως αντικατάσταση λεβήτων από αντλίες θερμότητας, ενίσχυση θερμομόνωσης δικτύων διανομής, αντικατάσταση μονάδων αποθήκευσης από νέες ενεργειακά αποδοτικότερες,

• επεμβάσεις εγκατάστασης συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως ηλιοθερμικά συστήματα, φωτοβολταϊκά συστήματα, συστήματα αποθήκευσης ενέργειας, μικρές ανεμογεννήτριες και γεωθερμικές Α/Θ, συμπεριλαμβανομένων των γεωεναλλακτών,

• εγκατάσταση συστημάτων αυτοματισμού, ελέγχου και διαχείρισης σε τοπικό αλλά σε κεντρικό επίπεδο, και

• συστήματα βελτίωσης ποιότητας ισχύος.

Αντίθετα, δεν μπορούν να επιδοτηθούν εργασίες συντήρησης, κινητά στοιχεία μη μόνιμου χαρακτήρα (π.χ. κουρτίνες, εσωτερικές περσίδες), λοιπός εξοπλισμός που δεν συμβάλει στην ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου, εργοδοτικές εισφορές για κατασκευαστικές εργασίες και οι δαπάνες που αφορούν δασμούς και τέλη.

Επίσης, στο πλαίσιο της δράσης είναι δυνατή η χρηματοδότηση των παρακάτω υποστηρικτικών υπηρεσιών: ενεργειακού ελεγκτή, ενεργειακού επιθεωρητή για έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (αρχικό και τελικό) για τις περιπτώσεις κτιρίων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΚΕΝΑΚ, ανάπτυξης και πιστοποίησης συστήματος ενεργειακής διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ISO50001, και υπηρεσίες συμβούλου παρακολούθησης και διαχείρισης και εκπόνηση μελετών και ερευνών κάθε μορφής απαραίτητες για την υλοποίηση της έκθεσης αποτελεσμάτων του ενεργειακού ελέγχου σχετικές με τους σκοπούς της δράσης.

Για τις δαπάνες ενεργειακής αναβάθμισης ορίζεται ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητάς τους η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης στο πρόγραμμα, ενώ για τις δαπάνες οι οποίες υπάγονται στον Κανονισμό De Minimis (υποστηρικτικές υπηρεσίες) ορίζεται η ημερομηνία προδημοσίευσης του προγράμματος. Ως ημερομηνία λήξης επιλεξιμότητας των δαπανών των προτάσεων ορίζεται η 30ή Ιουνίου 2025. Μέχρι τότε θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί όλες οι παρεμβάσεις από τους δικαιούχους.

{{-PCOUNT-}}21{{-PCOUNT-}}

Η εφημερίδα δημοκρατία δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Κορυφαίες Ειδήσεις

Προτεινόμενα