Νέα λίστα του ΕΦΚΑ με τις εξαιρέσεις για ασφαλιστική ενημερότητα

Στην εγκύκλιο περιγράφονται αναλυτικά οι απαλλασσόμενοι και οι συναλλαγές για τις οποίες δεν απαιτείται αποδεικτικό

Ολες εκείνες τις περιπτώσεις για τις οποίες δεν ισχύει η υποχρέωση προσκόμισης αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας γνωστοποίησε ο ΕΦΚΑ. Στην εγκύκλιό του περιγράφονται αναλυτικά οι απαλλασσόμενοι, καθώς και οι εξαιρούμενες συναλλαγές από την υποχρέωση προσκόμισης του αποδεικτικού. Στόχος της εγκυκλίου είναι να εξασφαλιστεί η ενιαία εφαρμογή του σχετικού νομοθετικού πλαισίου.

Αναλυτικά, από την υποχρέωση απαλλάσσονται οι εξής:

1. Οι δικαιούχοι αμοιβών γενικά από παροχή εξαρτημένης εργασίας, συντάξεων, διατροφής, εξόδων νοσηλείας και κηδείας, εφόσον η πληρωμή γίνεται απευθείας στον δικαιούχο ή σε πρόσωπο νόμιμα εξουσιοδοτημένο.

2. Το Ελληνικό Δημόσιο, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, εκτός των δήμων, κοινοτήτων, νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων, διαδημοτικών, δημοτικών και κοινοτικών επιχειρήσεων, το δημόσιο άλλων κρατών, οι διεθνείς οργανισμοί, καθώς και τα ιδρύματα που είχαν συσταθεί με τον ν. 2039/1939 και συνιστώνται με τις διατάξεις του Κώδικα Κοινωφελών Περιουσιών – Σχολαζουσών Περιουσιών.

3. Οι μεταβιβάζοντες αγροτεμάχια αντικειμενικής αξίας κάτω των 5.000 ευρώ.

4. Η Τράπεζα της Ελλάδος και τα αναγνωρισμένα στην Ελλάδα πιστωτικά ιδρύματα.

5. Οι δικαιούχοι των κατά τις κείμενες διατάξεις λοιπών ακατάσχετων χρηματικών απαιτήσεων, όπως αυτές προσδιορίζονται από την υπηρεσία που διενεργεί την εκκαθάριση.

6. Ο σύνδικος της πτώχευσης φυσικού ή νομικού προσώπου για πράξεις ή συναλλαγές που αφορούν την πτωχευτική περιουσία, ο εκκαθαριστής επιχείρησης για τις πράξεις της εκκαθάρισης, ο κηδεμόνας σχολάζουσας κληρονομιάς, όταν ενεργεί αποδεδειγμένα για πράξεις εκκαθάρισης της σχολάζουσας κληρονομιάς, καθώς και ο εκκαθαριστής κληρονομιάς για πράξεις ή συναλλαγές που αφορούν την κληρονομιά.

7. Κάθε φυσικό πρόσωπο που δεν έχει ή είχε τις ιδιότητες των υποπερ. α’ έως και γ’ της περ. 6 του άρθρου 1 της υπ. αρ. 15435 /913/16.04.2020 Υ.Α., όπως ισχύει.

8. Οι εκμισθωτές κινητών και ακινήτων για τη λήψη του μισθώματος, εφόσον δεν έχουν τις ιδιότητες των υποπερ. α’ έως και γ’ της περ. 6 του άρθρου 1 της υπ. αρ 15435/913/16.04.2020 Υπουργικής Απόφασης, όπως ισχύει.

9. Οι δικαιούχοι στεγαστικών δανείων για την παροχή υποθήκης προς εξασφάλιση των δανείων.

10. Οι δικαιούχοι επιδότησης – επιχορήγησης από την Ευρωπαϊκή Ενωση μόνο για την είσπραξη αυτής και μόνο για τις περιπτώσεις που προβλέπονται από ειδικότερες νομοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις και ιδίως του ν. 4314/2014.

11. Οι διοικητές ή οι πρόεδροι Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης για τις οφειλές των φορέων που διοικούν.

12. Οι ασφαλιστικοί εκκαθαριστές για τα χρέη της ασφαλιστικής επιχείρησης, ανεξάρτητα από τον χρόνο βεβαίωσής τους.

13. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται για τα χρέη δημοτικής ή κοινοτικής επιχείρησης προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, ανεξάρτητα τον χρόνο βεβαίωσής τους.

14. Οσοι εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 109 του ν. 3852/2010.

15. Οι ειδικοί διαχειριστές για τα χρέη της υπό ειδικής διαχείρισης επιχείρησης, ανεξάρτητα από τον χρόνο βεβαίωσής τους και τον χρόνο στον οποίο ανάγονται.

16. Οι υπό ειδική διαχείριση επιχειρήσεις,

17. Τα μέλη των υπό εκκαθάριση προσωπικών εταιριών για τη μεταβίβαση εταιρικών ακινήτων αυτών, αναφορικά με τις ατομικές τους οφειλές.

18. Ο εκκαθαριστής που διορίζεται από το δικαστήριο, με την οριστική δικαστική απόφαση δικαστικής ρύθμισης οφειλών του ν. 3869/2010, για πράξεις ή συναλλαγές που αφορούν την περιουσία του οφειλέτη, καθώς και κάθε συναλλαγή του με το Δημόσιο, στο πλαίσιο της εκκαθάρισης του ν. 3869/2010.

{{-PCOUNT-}}20{{-PCOUNT-}}

Η εφημερίδα δημοκρατία δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Κορυφαίες Ειδήσεις

Προτεινόμενα