BorPres: Ολοκληρώνεται ο σχεδιασμός για το νέο συνοριακό σταθμό στο Λαιμό Πρεσπών

Οι βασικές δράσεις που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του έργου BorPres παρουσιάστηκαν στο πλαίσιο δύο ανοιχτών εκδηλώσεων που διοργάνωσε το Υπουργείο Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας και Θράκης) στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη στις αρχές Σεπτεμβρίου.

Με αξιόλογη εκπροσώπηση και συμμετοχή εκπροσώπων φορέων πραγματοποιήθηκαν οι δύο ανοιχτές εκδηλώσεις του Υπουργείου Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας και Θράκης), στην Αθήνα στις 5 και στη Θεσσαλονίκη στις 7 Σεπτεμβρίου 2023.

Κεντρική θεματική και των δύο εκδηλώσεων αποτέλεσε η πορεία σχεδιασμού Συνοριακού Σταθμού Πρεσπών στο πλαίσιο του έργου BorPres και η αναπτυξιακή προοπτική της περιοχής των λιμνών μετά τη διάνοιξη του.

Σημειώνεται ότι το έργο BorPres για το Συνοριακό Σταθμό Πρεσπών περιλαμβάνει τις προπαρασκευαστικές ενέργειες για την εγκατάσταση του Συνοριακού Σημείου διέλευσης μεταξύ Ελλάδας και Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας στην περιοχή της λίμνης Πρέσπας και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Interreg IPA-CBC «Ελλάδα – Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας».

Ακολουθώντας το ίδιο πρόγραμμα εργασιών, στο πρώτο μέρος και των δύο εκδηλώσεων, εκπρόσωποι των συνεργαζόμενων φορέων στο πλαίσιο του έργου BorPres – στελέχη και συνεργάτες της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, του Υπουργείου Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας και Θράκης), της ΑΝΚΟ Δυτικής Μακεδονίας και του Υπουργείου Εσωτερικών της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας – παρουσίασαν την πορεία υλοποίησης και τα μέχρι τώρα αποτελέσματα του έργου και συγκεκριμένα:

  • Μία παρουσίαση των Πρεσπών και του έργου BorPres πραγματοποιήθηκε από την κ. Κωνσταντία Δημητρακούδη, Υπεύθυνη Έργου για το Υπουργείο Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας και Θράκης), ως εισαγωγή στην προβολή του βίντεο που γυρίστηκε στο πλαίσιο του έργου. 
  • Σύντομη αναδρομή από την υλοποίηση μέχρι την ολοκλήρωση του έργου BorPres πραγματοποίησε στο πλαίσιο της παρουσίασής της η Δρ Παρασκευή Χριστοπούλου, Συντονίστρια του Έργου, Προϊσταμένη Τμήματος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
  • Οι τεχνικές μελέτες για την κατασκευή των εγκαταστάσεων του συνοριακού σημείου διέλευσης, στην ελληνική πλευρά, παρουσιάστηκαν από τον κ. Ιωάννη Γκίνη, Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών της ANKO Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε.
  • Το σχέδιο ενίσχυσης και διαχείρισης των τουριστικών ροών μετά το άνοιγμα του νέου συνοριακού σημείου διέλευσης για τη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής παρουσιάστηκε από την κ. Ιωάννα Παπαϊωάννου και τον Δρ. Σπύρο Αβδημιώτη, εκ μέρους του Τεχνικού Συμβούλου του Υπουργείου Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας και Θράκης).
  • Το όραμα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για το Prespes Destination Branding παρουσίασε ο Δρ. Βασίλειος Άμπας, Περιφερειακός Σύμβουλος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας υπεύθυνος για θέματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Διαχείρισης Υδατικών Πόρων, ενώ η ανάπτυξη του Prespas Destination Branding έγινε από τον κ. Δημοσθένη Μπρούσαλη, Τεχνικό Σύμβουλο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Τέλος, ο κ. Nahim Ramuka, Επικεφαλής της Μονάδας στο Τμήμα Διασυνοριακών Σχέσεων και Μετανάστευσης του Υπουργείου Εσωτερικών της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας παρουσίασε ειδικά στην εκδήλωση της Θεσσαλονίκης (λόγω του διακρατικού της χαρακτήρα) τις τεχνικές υπηρεσίες για τη δομική/αρχιτεκτονική μελέτη και την προετοιμασία του φακέλου του διαγωνισμού έργων για την ανακατασκευή  – με αναβάθμιση και επέκταση – του Κρατικού Συνοριακού Αστυνομικού Σταθμού Markova Noga, με σύνδεση πεζών με τις εγκαταστάσεις του συνοριακού σημείου διέλευσης.

Στη συνέχεια, στο δεύτερο μέρος των δύο εκδηλώσεων επιδιώχθηκε η ανάδειξη και προβολή των Πρεσπών στη βάση του τετράπτυχου Τουρισμός | Πολιτισμός | Περιβάλλον | Αγροτική Παραγωγή και Γαστρονομία, καθώς και η σύνδεσή του με την περιφερειακή και την εθνική στρατηγική για τον τουρισμό, καθώς και άλλες πρωτοβουλίες που υλοποιούνται στην περιοχή. Ομιλητές στο δεύτερο αυτό μέρος ήταν εκπρόσωποι και στελέχη των Δήμων Πρεσπών και Ρέσεν, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, του Υπουργείου Τουρισμού και του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής. Αναλυτικά:

  • Ο Δρ. Μιχάλης Πετράκος, Γενικός Γραμματέας του Δήμου Πρεσπών, παρουσίασε τις πρωτοβουλίες, τις συνεργασίες και τα εργαλεία που αξιοποιεί ο Δήμος Πρεσπών για την προώθηση του τουρισμού στην περιοχή. 
  • Η κ. Τριανταφυλλιά Γκώγκου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Μονάδας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Πρεσπών & Προστατευόμενων Περιοχών Δ. Μακεδονίας, Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής ανέλυσε το ρόλο και τις δράσεις της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Πρεσπών και Προστατευόμενων Περιοχών Δυτικής Μακεδονίας του ΟΦΥΠΕΚΑ.
  • Την εθνική στρατηγική για την ανάπτυξη του θεματικού τουρισμού, αναλύοντας την περίπτωση των λιμνών των Πρεσπών παρουσίασαν οι κ.κ. Σταυρούλα Κεφάλα, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Έρευνας, Υπουργείο και Κατερίνα Κουσουρή, Προϊσταμένη Τμήματος Ειδικών Μορφών Τουρισμού της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού από το Υπουργείο Τουρισμού.
  • Ο κ. Θανάσης Παπαδημητρίου, Προϊστάμενος Τμήματος Τουρισμού & Πολιτισμού, Δ/νση ΕΑΔΒΜ, Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας παρουσίασε το σχέδιο μάρκετινγκ για τον τουρισμό της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Ειδικά δε στην εκδήλωση της Θεσσαλονίκης, ο κ. Krste Micalevski, Επικεφαλής του Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και Διασυνοριακής Συνεργασίας πραγματοποίησε παρουσίαση με αντικείμενο τη σημασία των πολιτιστικών, φυσικών και τουριστικών πόρων του Δήμου Ρέσεν.

Τέλος, την εκδήλωση της Αθήνας τίμησαν με την παρουσία τους και χαιρέτησαν ο Δήμαρχος Πρεσπών κ. Παναγιώτης Πασχαλίδης, ο κος Δημήτριος Μάλλιος, Υποστράτηγος, Προϊστάμενος του Κλάδου Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, αναπληρωτής πρόεδρος της του Ελληνικού Τμήματος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων και η κ. Διονυσία Χατζηλάκου, Προϊσταμένη της Δ/νσης Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Τομέα Α, Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, ενώ η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας εκπροσωπήθηκε από τον εντεταλμένο Περιφερειακό σύμβουλο κο Βασίλειο Άμπα. Από την πλευρά του Υπουργείου Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας και Θράκης) χαιρετισμό απηύθυνε ο Δρ. Ιωάννης Κοτζιάμπασης, Προϊστάμενος του Τμήματος Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων και Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Αντίστοιχα, η εκδήλωση της Θεσσαλονίκης άνοιξε με το χαιρετισμό του Υφυπουργού Εσωτερικών (Τομέα Μακεδονίας – Θράκης) Στάθη Κωνσταντινίδη που διαβάστηκε από τον Αν. Γενικό Διευθυντή και Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Διεθνών Σχέσεων και Περιφερειακής Πολιτικής κ. Θεοφύλακτο Παπαδόπουλο. Στη συνέχεια, χαιρετισμό απηύθυνε ο εκπρόσωπος του Υπουργού Εσωτερικών της Βόρειας Μακεδονίας κος Muamet Redzepi, ο Δήμαρχος Πρεσπών κ. Παναγιώτης Πασχαλίδης και ο Δήμαρχος Ρέσεν κ. Jovan Tozievski. Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας εκπροσωπήθηκε από τον εντεταλμένο Περιφερειακό σύμβουλο κο Βασίλειο Άμπα, ενώ κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης διαβάστηκε και ο χαιρετισμός της κ. Διονυσίας Χατζηλάκου, Προϊσταμένης της Δ/νσης Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Τομέα Α του ΟΦΥΠΕΚΑ. 

Με το βλέμμα στραμμένο στα βήματα που πρέπει να γίνουν για την ολοκλήρωση του έργου BorPres, αλλά και στις επόμενες ενέργειες για τη λειτουργία του συνοριακού σταθμού ολοκληρώθηκαν οι δύο εκδηλώσεις αφήνοντας θετικές εντυπώσεις και σημαντικές προσδοκίες για όλους τους συμμετέχοντες, αναφορικά τόσο με την υλοποίηση του έργου της διάνοιξης και λειτουργίας των συνοριακού σταθμού, όσο και τη δυναμική ανάπτυξης των λιμνών των Πρεσπών εκατέρωθεν των συνόρων. 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο BorPres, μπορείτε να βρείτε στον επίσημο ιστότοπο του έργου: https://borpresproject.eu/

Το έργο «BorPres» συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Interreg IPA-CBC «Ελλάδα – Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας».
{{-PCOUNT-}}13{{-PCOUNT-}}

Η εφημερίδα δημοκρατία δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Κορυφαίες Ειδήσεις

Προτεινόμενα