«Ράλι» στις τιμές των διαμερισμάτων

Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος υπήρξε αύξηση 10,4% σε ετήσια βάση, με ελαφρά μεγαλύτερη άνοδο για τα νεόδμητα σε σχέση με τα παλαιά

«Φωτιά» πήραν και φέτος οι τιμές των διαμερισμάτων, συνεχίζοντας το ράλι των τελευταίων ετών. Σύμφωνα με στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, οι τιμές αυξήθηκαν 10,4% σε ετήσια βάση, με ελαφρά μεγαλύτερη άνοδο για τα νέα διαμερίσματα σε σχέση με τα παλαιά (10,8% έναντι 10,1%). Υψηλότερες ήταν οι αυξήσεις στη Θεσσαλονίκη (12,2%) έναντι της Αθήνας (9,3%) και άλλων μεγάλων πόλεων (12,1%).

Μετά το ράλι των τιμών 66,4% από τα χαμηλά επίπεδα του γ’ τριμήνου του 2017, πλησίασαν πλέον πολύ τα υψηλά επίπεδα του 2008, καθώς είναι μόλις 4,1% χαμηλότερες από αυτά, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία. Αξίζει να σημειωθεί, ωστόσο, πως η άνοδος των τιμών δεν συνάδει με τις αυξήσεις που έχουν δει στους λογαριασμούς τους οι εργαζόμενοι και οι συνταξιούχοι.

Το α’ τρίμηνο του 2024 ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής των τιμών των διαμερισμάτων για το σύνολο της χώρας διαμορφώθηκε στο 10,4%. Με βάση την παλαιότητα του ακινήτου ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής των τιμών των νέων διαμερισμάτων διαμορφώθηκε στο 10,8% και των παλαιών στο 10,1%.

Με βάση τη γεωγραφική θέση ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής των τιμών των διαμερισμάτων διαμορφώθηκε σε 9,4% στην Αθήνα, 12,2% στη Θεσσαλονίκη, 10,3% στις άλλες μεγάλες πόλεις και 12,1% στις λοιπές περιοχές της χώρας. Με βάση τα διαθέσιμα προσωρινά στοιχεία, εκτιμάται ότι το α’ τρίμηνο του 2024 οι τιμές των διαμερισμάτων (σε ονομαστικούς όρους) ήταν κατά μέσο όρο αυξημένες κατά 10,4% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2023. Για το 2023 οι τιμές των διαμερισμάτων αυξήθηκαν με μέσο ετήσιο ρυθμό 13,8% (αναθεωρημένα στοιχεία), έναντι αύξησης 11,9% το 2022.

Πιο αναλυτικά, η αύξηση των τιμών το α’ τρίμηνο του 2024 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2023 ήταν 10,8% για τα νέα διαμερίσματα, δηλαδή ηλικίας έως 5 ετών, και 10,1% για τα παλαιά, δηλαδή ηλικίας άνω των 5 ετών.

Με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία, για το 2023, ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης των τιμών για τα νέα διαμερίσματα ήταν 12,7%, έναντι αύξησης 12,5% το 2022, ενώ ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης για τα παλαιά διαμερίσματα ήταν 14,5% το 2023, έναντι αύξησης 11,6% το 2022.

Από την ανάλυση των στοιχείων κατά γεωγραφική περιοχή προκύπτει ότι η αύξηση των τιμών των διαμερισμάτων το α’ τρίμηνο του 2024 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2023 ήταν 9,4% στην Αθήνα, 12,2% στη Θεσσαλονίκη, 10,3% στις άλλες μεγάλες πόλεις και 12,1% στις λοιπές περιοχές της χώρας. Για το σύνολο του 2023 η αύξηση των τιμών στις ίδιες περιοχές σε σχέση με το 2022 ήταν 13,8%, 16,5%, 15,0% και 11,4% αντίστοιχα (αναθεωρημένα στοιχεία). Τέλος, για το σύνολο των αστικών περιοχών της χώρας το α’ τρίμηνο του 2024 οι τιμές των διαμερισμάτων ήταν κατά μέσο όρο αυξημένες κατά 10,8% σε σύγκριση με το α’ τρίμηνο του 2023, ενώ για το 2023 η μέση ετήσια αύξηση διαμορφώθηκε στο 14,1% (αναθεωρημένα στοιχεία).


ΕΛ.ΣΤΑΤ.: Νέα έκρηξη στην οικοδομική δραστηριότητα

Εκτοξεύτηκαν οι νέες οικοδομικές άδειες τον Φεβρουάριο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.). Ειδικότερα, το μέγεθος της συνολικής οικοδομικής δραστηριότητας (ιδιωτικής – δημόσιας) κατά τον μήνα Φεβρουάριο 2024 στο σύνολο της χώρας, με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, ανήλθε σε 2.744 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 627.270 m2 επιφάνειας και 2.581.030 m3 όγκου, παρουσίασε, δηλαδή, αύξηση κατά 77,8% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 70,2% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 72,0% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2023.

Οι εκδοθείσες άδειες ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας στο σύνολο της χώρας κατά τον μήνα Φεβρουάριο 2024 ανήλθαν σε 2.722 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 613.059 m2 επιφάνειας και 2.521.191 m3 όγκου, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 78,8% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 73,5% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 75,6% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2023.

Οι εκδοθείσες άδειες δημόσιας οικοδομικής δραστηριότητας κατά τον μήνα Φεβρουάριο 2024 στο σύνολο της χώρας ανήλθαν σε 22 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 14.211 m2 επιφάνειας και 59.839 m3 όγκου. Το ποσοστό συμμετοχής της δημόσιας οικοδομικής δραστηριότητας στον συνολικό οικοδομικό όγκογια τον μήνα Φεβρουάριο 2024 είναι 2,3%.

Δώδεκα μήνες

Κατά την περίοδο των τελευταίων δώδεκα μηνών, δηλαδή από τον Μάρτιο 2023 έως τον Φεβρουάριο 2024, το μέγεθος της συνολικής οικοδομικής δραστηριότητας (ιδιωτικής – δημόσιας), με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες στο σύνολο της χώρας, ανήλθε σε 28.442 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 6.555.179 m2 επιφάνειας και 30.424.052 m3 όγκου. Σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Μαρτίου 2022 – Φεβρουαρίου 2023 παρατηρήθηκε αύξηση κατά 12,8% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 17,7% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 20,5% στον όγκο.

Κατά την ίδια χρονική περίοδο, Μάρτιος 2023 – Φεβρουάριος 2024, η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα εμφανίζει στο σύνολο της χώρας αύξηση κατά 13% στον αριθμό των εκδοθεισών οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 17,7% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 20,6% στον όγκο, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο Μαρτίου 2022 – Φεβρουαρίου 2023. Το ποσοστό συμμετοχής της δημόσιας οικοδομικής δραστηριότητας στον συνολικό οικοδομικό όγκο για την ανωτέρω περίοδο είναι 2,3%.

Το δίμηνο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2024 η συνολική οικοδομική δραστηριότητα εμφανίζει στο σύνολο της χώρας αύξηση κατά 43,7% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 41,3% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 37,2% στον όγκο, σε σχέση με το αντίστοιχο δίμηνο του έτους 2023. Κατά την ίδια περίοδο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2024 η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα εμφανίζει στο σύνολο της χώρας αύξηση κατά 44,4% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 42,7% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 38,6% στον όγκο, σε σχέση με την περίοδο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2023.

{{-PCOUNT-}}14{{-PCOUNT-}}

Η εφημερίδα δημοκρατία δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

spot_img

Κορυφαίες Ειδήσεις

Προτεινόμενα