Μήτρα σκανδάλων το νέο νομοσχέδιο για τις ΔΕΚΟ!

Προβλέπει προσλήψεις από το «παράθυρο», είσοδο golden boys, πιο ευέλικτες προμήθειες και διοικητικά συμβούλια χωρίς τη συμμετοχή «ενοχλητικών» συνδικαλιστών

Προσλήψεις από το «παράθυρο», είσοδο golden boys στις ΔΕΚΟ, πιο ευέλικτες προμήθειες και διοικητικά συμβούλια χωρίς τη συμμετοχή «ενοχλητικών» συνδικαλιστών προβλέπει το νέο νομοσχέδιο που παρουσίασε χθες η ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών. Το νέο σχέδιο προβλέπει τη μεταφορά 8 ΔΕΚΟ στο Υπερταμείο και στη συνέχεια την υιοθέτηση του μοντέλου που είχε ακολουθηθεί στη ΔΕΗ τα περασμένα χρόνια, με στόχο περισσότερη ευελιξία σε θέματα στελέχωσης, προσλήψεων και προμηθειών.

Οι θυγατρικές εταιρίες είναι οι εξής:

• Ομιλος ΟΑΣΑ Συγκοινωνίες Αθηνών (ΟΑΣΑ και οι 100% θυγατρικές του: Οδικές Συγκοινωνίες – ΟΣΥ και Σταθερές Συγκοινωνίες – ΣΤΑΣΥ)

• Ελληνικά Ταχυδρομεία (και η 100% θυγατρική τους: ΕΛ.ΤΑ. Courier)

• ΔΕΘ-Helexpo

• Οργανισμός Κεντρικών Αγορών και Αλιείας (ΟΚΑΑ)

• Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης (ΚΑΘ)

• ΓΑΙΑΟΣΕ

• Ελληνικές Αλυκές

• Ανώνυμος Εταιρεία Διώρυγας Κορίνθου (ΑΕΔΙΚ)

Οι βασικές παρεμβάσεις που περιλαμβάνονται στο νέο σχέδιο νόμου προβλέπουν:
«Μοντέλο-ΔΕΗ»: Υιοθετείται το μοντέλο εξυγίανσης και εκσυγχρονισμού της ΔΕΗ αναφορικά με ζητήματα στελέχωσης και αμοιβών των διοικήσεων, προσλήψεων προσωπικού και προμηθειών των δημόσιων επιχειρήσεων που αποτελούν θυγατρικές επιχειρήσεις του Υπερταμείου. Στο πλαίσιο αυτό: Δίνεται η δυνατότητα πρόσληψης στελεχών από τον ιδιωτικό τομέα με βάση αποφάσεις μόνο του διευθύνοντος συμβούλου της κάθε εταιρίας. H θητεία των στελεχών από τον ιδιωτικό τομέα θα είναι 4ετής, από 3ετής που είναι σήμερα, με δυνατότητα ανανέωσης άπαξ.

Απόλυτη ευελιξία στις αμοιβές των στελεχών των ΕΛ.ΤΑ. και των υπολοίπων φορέων εκτός Γενικής Κυβέρνησης, ενώ στις θυγατρικές εντός Γενικής Κυβέρνησης (π.χ. συγκοινωνίες) οι αμοιβές θα είναι σύμφωνα με το πρότυπο του ΕΦΚΑ, δηλαδή πολλών χιλιάδων ευρώ τον μήνα. Οι διαδικασίες προσλήψεων του προσωπικού γίνονται πιο ευέλικτες, με άλλοθι τον έλεγχο νομιμότητας της προκήρυξης από το ΑΣΕΠ εντός 10 ημερών. Πιο ευέλικτες προμήθειες: Ο κανονισμός προμηθειών υποβάλλεται στην ΕΑΔΗΣΥ, η οποία θα μπορεί να εκφράσει γνώμη εντός 60 ημερών. Τα πειθαρχικά συμβούλια θα λειτουργούν χωρίς τη συμμετοχή συνδικαλιστών.

«Μικρές ΔΕΗ»

Σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομικών Κωστή Χατζηδάκη, «οι παρεμβάσεις μας κινούνται στην κατεύθυνση του εκσυγχρονισμού λειτουργίας τόσο του ίδιου του Υπερταμείου όσο και των επιχειρήσεων που λειτουργούν υπό την ομπρέλα του, καθώς η καλή λειτουργία πολλών εξ αυτών επηρεάζει άμεσα την καθημερινότητα εκατομμυρίων πολιτών (όπως ΕΛ.ΤΑ., ΟΑΣΑ κ.ά.). Δεν θα κάνουμε τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο από αυτό που κάναμε στη ΔΕΗ. Μια εταιρία που από το χείλος του γκρεμού εξελίχθηκε σε ένα πραγματικό success story με πολλαπλά οφέλη για τη χώρα μας. Στόχος είναι να μετατρέψουμε τις 8 θυγατρικές του Υπερταμείου σε “μικρές ΔΕΗ”».

Νέο Υπερταμείο: Το Εποπτικό Συμβούλιο μετονομάζεται σε Συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΣΕΔ) και οι αρμοδιότητές του περιορίζονται, ώστε να αντιστοιχούν σε όργανο εποπτείας του Υπερταμείου και όχι καθημερινής διοίκησης. Τέτοιες πράξεις καθημερινής διοίκησης, στις οποίες δεν συμμετέχει πλέον το ΣΕΔ, είναι η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου του Υπερταμείου, η ανάκληση των μελών των Δ.Σ. των άμεσων θυγατρικών του και η δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας. Ετσι, το Δ.Σ. του ορίζεται ως όργανο αποκλειστικά αρμόδιο για τη διοίκηση της εταιρίας. Επιπρόσθετα, η εκπροσώπηση του Ελληνικού Δημοσίου στο ΣΕΔ καθίσταται πλέον θεσμική και θα γίνεται από έναν από τους γενικούς γραμματείς του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, έναν από τους υποδιοικητές της Τραπέζης της Ελλάδος και τον γενικό διευθυντή του ΟΔΔΗΧ.


ΤΑΙΠΕΔ και ΤΧΣ ολοκλήρωσαν την αποστολή τους και οδεύουν στο Υπερταμείο

Για το οικονομικό επιτελείο, η αποστολή τόσο του ΤΑΙΠΕΔ όσο και του ΤΧΣ έχει σε πολύ μεγάλο βαθμό ολοκληρωθεί, ενώ, με βάση τον συστατικό του νόμο, το ΤΧΣ έχει διάρκεια ως την 31η Δεκεμβρίου 2025. Η συγχώνευση ΤΑΙΠΕΔ και Υπερταμείου θα γίνει κατόπιν αποφάσεων γενικών συνελεύσεων των συγχωνευόμενων εταιριών που θα ληφθούν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2024. Εως τότε θα έχει εκδοθεί και υπουργική απόφαση για την απορρόφηση του ΤΧΣ από το Υπερταμείο.

Νέο Εθνικό Επενδυτικό Ταμείο: Για τη δημιουργία του Ταμείου το Υπερταμείο θα διαθέσει 300.000.000 ευρώ, δηλαδή το ήμισυ του ποσού που θα εισπράξει από την επαναμεταβίβαση των μετοχών της ΕΥΔΑΠ και της ΕΥΑΘ στο Δημόσιο. Πρόκειται για ένα επενδυτικό εργαλείο, αντίστοιχο με εκείνα που λειτουργούν στις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης, το οποίο θα παρέχει κίνητρα για αναπτυξιακές πρωτοβουλίες ιδιαίτερα σε τομείς που δεν καλύπτονται επαρκώς αλλά έχουν προστιθέμενη αξία για την οικονομία.

Τα βασικά χαρακτηριστικά του προσδιορίζονται στο προτεινόμενο σχέδιο νόμου: θα υλοποιεί επενδύσεις στην Ελλάδα, σε δυναμικούς τομείς της οικονομίας, όπου παρατηρείται επενδυτικό κενό, χωρίς να ανταγωνίζεται υφιστάμενα funds, θα καταρτίζει τριετές επιχειρησιακό σχέδιο, το οποίο θα εγκρίνεται από τη γενική συνέλευση του Υπερταμείου, θα μπορεί να συμμετέχει ως συνεπενδυτής με άλλα ταμεία και φορείς κυρίως με μειοψηφικές συμμετοχές στις επενδύσεις ή με υβριδικά εργαλεία, το επενδυτικό του κεφάλαιο που θα αποεπενδύεται, θα επανεπενδύεται σύμφωνα με την Επενδυτική Πολιτική, κατά τρόπο που δεν θα επηρεάζει τους εθνικούς λογαριασμούς, η επιλογή της διοικητικής του ομάδας θα γίνεται από το Υπερταμείο με κριτήρια την επιστημονική κατάρτιση-αποδεδειγμένη υψηλή τεχνογνωσία και την πολυετή εμπειρία σε θέματα χρηματοοικονομικά, επενδύσεων, χρηματοδοτήσεων μεγάλων έργων κ.λπ..

Το Υπερταμείο έχει προσλάβει την Blackrock, η οποία θα εισηγηθεί για την πιο κατάλληλη εταιρική δομή και οργάνωση του νέου Επενδυτικού Ταμείου. Η εισήγηση θα τεθεί προς έγκριση από το υπουργείο Οικονομικών.

{{-PCOUNT-}}19{{-PCOUNT-}}

Η εφημερίδα δημοκρατία δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Κορυφαίες Ειδήσεις

Προτεινόμενα