ΟΛΙΓΑΡΧΙΑ

Η ελίτ ιδιοποιείται το άθλημα του λαού

Η ολιγαρχία βρίσκει τρόπους και επεκτείνεται σε όλους τους τομείς της δημόσιας ζωής, επιδιώκοντας τελικά να ελέγξει και τον ιδιωτικό βίο των ανθρώπων. Τώρα...

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ