Κατάρρευση: χιλιάδες παράπονα για το ΕΣΥ

Οι πολίτες κατήγγειλαν προβληματική επικοινωνία με τις υπηρεσίες νοσοκομείων και κακή λειτουργία κλινικών

Ο μεγάλος… ασθενής παραμένει το Εθνικό Σύστημα Υγείας με χιλιάδες καταγγελίες πολιτών για τεράστια αναμονή, προβλήματα στην επικοινωνία και συμπεριφορά του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, αλλά και ζητήματα πρόσβασης στις υπηρεσίες των νοσοκομείων, όπως τα Επείγοντα και τα χειρουργεία. Αυτό προκύπτει από τα στοιχεία της Εκθεσης Πεπραγμένων Γραφείων Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών/τριών Υπηρεσιών Υγείας των Νοσοκομείων του ΕΣΥ με βάση τις καταγγελίες που υποβλήθηκαν κατά τη διάρκεια του 2023 στα Γραφεία Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας (ΓΠΔΛΥΥ).

Το υπουργείο Υγείας «βομβαρδίστηκε» με συνολικά 7.707 καταγγελίες που υποβλήθηκαν κατά τη διάρκεια του προηγούμενου χρόνου. Από αυτές οι 1.836 ήταν γραπτές και οι 5.871 προφορικές. Ειδικότερα, οι 3 στους 10 πολίτες (28,46%) κατήγγειλαν προβληματική επικοινωνία με τις υπηρεσίες νοσοκομείων του ΕΣΥ ως προς τις πληροφορίες και την τηλεφωνική εξυπηρέτησή τους. Σχεδόν οι 2 στους 10 ασθενείς (18%) υπέβαλαν καταγγελίες για κακή λειτουργία κλινικών και τμημάτων. Προβληματικά είναι τα Τμήματα Εξωτερικών Ιατρείων (ΤΕΙ) και Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ), οι Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ), τα χειρουργεία και τα εργαστήρια.

Συμπεριφορά

Οπως και τα προηγούμενα χρόνια, οι πολίτες διαπίστωσαν πως πρέπει να περιμένουν επί ώρες για να εξυπηρετηθούν στα Επείγοντα, ενώ υπάρχει πολύμηνη αναμονή για χειρουργικές επεμβάσεις. Από τα ίδια στοιχεία προκύπτει πως τουλάχιστον 1 στους 10 ασθενείς (σε ποσοστό 13,4%) υπέβαλε παράπονα για αντιδεοντολογική ή ανάρμοστη συμπεριφορά του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού. Επίσης, σοβαρό πρόβλημα παραμένουν, σύμφωνα με τους καταγγέλλοντες, σε ποσοστό 8,56%, οι μεγάλοι χρόνοι αναμονής.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα των χιλιάδων καταγγελιών που υποβλήθηκαν στα γραφεία παραπόνων, η γενική γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας Λίλιαν Βενετία Βιλδιρίδη εμφανίζεται καθησυχαστική, υποστηρίζοντας: «Ο αριθμός των καταγγελιών και των παραπόνων είναι μικρός συγκριτικά με το πλήθος των πολιτών που επισκέπτονται και λαμβάνουν υπηρεσίες από τα νοσοκομεία του ΕΣΥ. Επομένως, κρίθηκε αναγκαίο να ληφθούν μέτρα, ώστε τα ΓΠΔΛΥΥ να γίνουν πιο ορατά στον πολίτη». Αντί να βρουν λύση στα προβλήματα εξυπηρέτησης των ασθενών, προτάσσουν την αύξηση των παραπόνων των πολιτών, λες και έτσι θα μειωθεί ο χρόνος αναμονής στα Επείγοντα και στα χειρουργεία…

«Είναι στοίχημα για εμάς να υπερνικήσουμε την επιφυλακτικότητα και τον δισταγμό των πολιτών, αναφορικά με την υποβολή μίας καταγγελίας ή ενός παραπόνου. Είναι αναγκαίο να επικοινωνηθεί από κάθε εμπλεκόμενο μέρος και με κάθε μέσο στον πολίτη ότι η διατύπωση των θετικών ή αρνητικών εμπειριών του όχι μόνο συνιστά αναφαίρετο δικαίωμά του, αλλά και ότι η γνώμη του ακούγεται και λαμβάνεται υπόψη κατά τη χάραξη πολιτικής, με πλήρη σεβασμό στην προστασία των προσωπικών του δεδομένων» υποστηρίζει η γενική γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας.

Eυθύνες

Πάντως, σε μια προσπάθεια να διασκεδάσει τις εντυπώσεις ως προς τις χιλιάδες καταγγελίες ασθενών, ανακοίνωσε πως οι περισσότερες από αυτές ερευνήθηκαν γενικά και αόριστα, δίχως να δίνεται σαφής απάντηση πως μειώθηκε ο χρόνος αναμονής στα χειρουργεία, όταν είναι γνωστό και στον τελευταίο Ελληνα πολίτη πως αυτό θα επιλυθεί μόνο μέσω προσλήψεων ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού…

Πάντως, «στα χαρτιά» του υπουργείου, από τις 1.836 γραπτές καταγγελίες που υποβλήθηκαν μέσα στο 2023 ερευνήθηκαν οι 1.315. Οπως αναφέρεται, κινητοποιήθηκαν σε 167 περιπτώσεις οι αρμόδιες υπηρεσίες των νοσοκομείων, ενώ σε 47 περιστατικά διενεργήθηκε ένορκη διοικητική εξέταση για τις τυχόν πειθαρχικές ευθύνες προσωπικού των δημόσιων νοσοκομείων. Αλλες σοβαρές καταγγελίες παραπέμφθηκαν στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, ενώ άλλες τέθηκαν στο αρχείο λόγω ανάκλησής τους από τους ασθενείς ή λόγω καταχρηστικής υποβολής τους. Από τις 5.871 προφορικές καταγγελίες, ολοκληρώθηκε η διερεύνηση στις 5.741.


Πλήρης αδιαφορία για την έλλειψη ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού

Σχεδόν 30 χρόνια λειτουργίας συμπληρώνουν τα Γραφεία Παραπόνων των δημόσιων νοσοκομείων που ξεκίνησαν για πρώτη φορά το 1997 από το υπουργείο Υγείας, αλλά η… φωνή των πολιτών δεν φαίνεται να ακούγεται από την εκάστοτε πολιτική ηγεσία για τη βελτίωση της κατάστασης στο ΕΣΥ.

Ο θεσμός των Γραφείων Παραπόνων λειτουργεί στα χαρτιά, καθώς η ηγεσία του υπουργείου Υγείας δεν αντιμετωπίζει την πηγή των προβλημάτων, δηλαδή την έλλειψη ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού. Αντίθετα προτίθεται να αυξήσει τα… παράπονα των πολιτών με τον «Κανονισμό Ενιαίας Διαχείρισης Καταγγελιών και Παραπόνων από τα ΓΠΔΛΥΥ στα νοσοκομεία του ΕΣΥ». Πρόκειται για μια ηλεκτρονική τυποποίηση της διαχείρισης των καταγγελιών και παραπόνων των ασθενών στα νοσοκομεία, που θα βοηθήσει τους εργαζομένους των γραφείων και τους ασθενείς.

Με την εφαρμογή του Κανονισμού ο πολίτης θα διευκολυνθεί να καταγγέλλει ταχύτερα και ευκολότερα τα κακώς κείμενα ή να αξιώνει τη φυσική ή ηθική επανόρθωση σε περίπτωση που υποστεί ηθική ή φυσική βλάβη ή με οποιονδήποτε τρόπο θιγούν τα δικαιώματά του. «Μέρος του σχεδιασμού μας είναι και η υιοθέτηση καινοτόμων λύσεων για τη real time συλλογή δεδομένων σε επίπεδο νοσοκομείων» δήλωσε σχετικά η γενική γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας Λίλιαν Βενετία Βιλδιρίδη, επισημαίνοντας: «Η συλλογή δεδομένων τη στιγμή που εντοπίζεται το πρόβλημα θα ευνοήσει την αποφυγή καθυστερήσεων για την επίλυσή τους. Πρόκειται για ένα εγχείρημα που απαιτεί την παράλληλη λήψη μέτρων για την ενίσχυση της συνεργασίας με τον ΟΔΙΠΥ και τη διοργάνωση εκπαιδευτικών και ενημερωτικών δράσεων του προσωπικού, πάνω στην ποιότητα και την αξιολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών».

Μάλιστα στα τέλη Μαρτίου 2024 συγκροτήθηκε 11μελής Επιτροπή Ελέγχου Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας, με τη συμμετοχή εκπροσώπων συλλόγων ασθενών. Για την ανάγκη πρόσληψης ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού ώστε να αυξηθούν τα χειρουργικά κρεβάτια, ούτε λόγος από τη γενική γραμματέα του υπουργείου Υγείας… Πόσο μάλλον τώρα που ο καθ’ ύλην αρμόδιος υπουργός Αδωνις Γεωργιάδης παρέδωσε τα δημόσια νοσοκομεία για ιδιωτικά απογευματινά χειρουργεία…

{{-PCOUNT-}}12{{-PCOUNT-}}

Η εφημερίδα δημοκρατία δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Κορυφαίες Ειδήσεις

Προτεινόμενα