Ο Χ. Θεοχάρης αρχίζει on line τρομοκρατία με 500.000 μηνύματα!

Ηλεκτρονικά μηνύματα (e-mails) σε 500.000 οφειλέτες του Δημοσίου ετοιμάζεται να στείλει ο γενικός γραμματέας Εσόδων Χάρης Θεοχάρης, καλώντας τους εντός 15 ημερών να ρυθμίσουν τα χρέη τους, με την απειλή ότι αν δεν το κάνουν θα βρεθούν αντιμέτωποι με κατασχέσεις εισοδημάτων και περιουσιακών στοιχείων.

Οι εφορίες θα στείλουν ηλεκτρονικό «ραβασάκι» στους οφειλέτες για να πληρώσουν και το χρέος και τις προσαυξήσεις που δημιουργήθηκαν για κάθε μήνα μη πληρωμής.

Με τα e-mails οι φορολογούμενοι θα καλούνται στα γκισέ της Εφορίας εντός 15 ημερών, αλλιώς, όπως απειλεί ο Χάρης Θεοχάρης, θα αντιμετωπίσουν το γράμμα του Νόμου!

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, οι ποινές για τις απλήρωτες οφειλές προς το Δημόσιο είναι οι εξής:

-Προσαύξηση 1% του προστίμου για κάθε μήνα καθυστέρησης.

-Μη χορήγηση αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας.

-Μη δυνατότητα θεώρησης βιβλίων και στοιχείων.

-Λήψη αναγκαστικών μέτρων είσπραξης (π.χ. κατάσχεση ακινήτων, μισθού, ενοικίων κ.λπ.).

-Δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών.

Οι διευθυντές των εφοριών καλούνται να αυξήσουν, εδώ και τώρα, τις εισπράξεις τους από τα ληξιπρόθεσμα χρέη υπό την απειλή «καρατόμησης». Το υπουργείο Οικονομικών ζητά να μπουν στο στόχαστρο αυτοκίνητα, σπίτια και οικόπεδα, εισοδήματα από ενοίκια ή από άλλη πηγή. Μαζί με τους οφειλέτες οι εφορίες θα πρέπει να ελέγξουν και την περιουσιακή κατάσταση των συνυπόχρεων (συγγενικά πρόσωπα, συνεργάτες κ.ά.).

Οι εφοριακοί θα προχωρούν σε κατασχέσεις και πλειστηριασμούς περιουσιακών στοιχείων και δεσμεύσεις τραπεζικών καταθέσεων, ενώ δεσμεύουν και όποια άλλα ποσά εισπράττει ο οφειλέτης, όπως για παράδειγμα τα ενοίκια από εκμισθώσεις ακινήτων. Παράλληλα, οι εφορίες θα συμψηφίζουν αυτόματα (χωρίς δηλαδή να ειδοποιηθεί ο οφειλέτης) βεβαιωμένους φόρους (ΦΑΠ, εισφορά αλληλεγγύης, τέλος επιτηδεύματος κ.λπ.) με ποσά που δικαιούται να εισπράξει ο φορολογούμενος από το Δημόσιο (επιστροφή φόρου ΦΠΑ κ.ά.).

Αρχικά οι εφορίες θα ειδοποιούν τους οφειλέτες (τηλεφωνικά, με e-mail κ.ά.) για τα χρέη και τα αναγκαστικά μέτρα είσπραξης και εάν οι φορολογούμενοι επιλέξουν να μη ρυθμίσουν τα χρέη τους, τότε θα προχωρούν στα εξής:

-Κατασχέσεις ακινήτων και αυτοκινήτων για όσους χρωστούν από 3.000 ευρώ και άνω. Οι κατασχέσεις πρέπει να γίνονται με στόχο την άμεση είσπραξη της οφειλής και όχι απλώς μόνο για διακοπή της παραγραφής της παράβασης.

-Πλειστηριασμούς σπιτιών και οικοπέδων που έχουν ήδη κατασχεθεί.

-Ποινικές διώξεις για όλους όσοι χρωστούν πάνω από 5.000 ευρώ.

Οι εφορίες θα πρέπει πρώτα να δεσμεύουν ποσά που τυχόν εισπράττουν οι μικροοφειλέτες και μετά να προχωρούν, εάν χρειάζεται, σε κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων. Στα ποσά που μπορούν να κατάσχονται περιλαμβάνονται μισθοί, συντάξεις, επιδοτήσεις, ενοίκια και πάσης φύσεως άλλα εισοδήματα και έσοδα που δικαιούται να εισπράξει ο οφειλέτης του Δημοσίου από τρίτους. Ειδικά για τους μισθούς και τις συντάξεις, ο νόμος προβλέπει την κατάσχεσή τους μέχρι ποσοστού 25% επί του συνολικού μηνιαίου ποσού και μόνον εφόσον το ύψος του ποσού είναι μεγαλύτερο των 1.000 ευρώ. Σε κάθε περίπτωση δε, το ποσό που απομένει μετά την κατάσχεση δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 1.000 ευρώ.

Για μισθωτές ακινήτων προβλέπονται κατασχέσεις ενοικίων και απόδοσή τους από τον ενοικιαστή απευθείας στο Δημόσιο.

Σε ελεύθερους επαγγελματίες και επιτηδευματίες που χρωστούν στο Δημόσιο θα γίνονται κατασχέσεις αμοιβών από τους πελάτες τους, προτού ακόμα τις πάρει ο επαγγελματίας στα χέρια του.

Επίσης οι εφορίες προχωρούν σε μπλοκάρισμα μεταβιβάσεων περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη σε τρίτους (π.χ. γονείς προς παιδιά) και ως τελική λύση θα κατάσχουν απευθείας από τραπεζικούς λογαριασμούς ποσά που αντιστοιχούν στα ληξιπρόθεσμα χρέη των οφειλετών του Δημοσίου!

Η Εφορία θα μπορεί να προχωρά σε κατασχέσεις ακινήτων, αυτοκινήτων, μισθών ή συντάξεων ακόμα και όταν οι οφειλέτες είναι συνεπείς και πληρώνουν κανονικά τις δόσεις τους! Θα μπορεί επίσης να υποθηκεύει και τα περιουσιακά στοιχεία των συνυπόχρεων (συγγενείς κ.λπ.) αλλά και όσων εμφανίζονται στην Εφορία ως εγγυητές της οφειλής του φορολογουμένου!

Η υπαγωγή δεν «αθωώνει»

Οπως τονίζεται σε διευκρινιστική εγκύκλιο που εξέδωσε το υπουργείο Οικονομικών, η υπαγωγή των ληξιπρόθεσμων οφειλών στις νέες ρυθμίσεις δεν αναστέλλει το μέτρο της κατάσχεσης απαιτήσεων του οφειλέτη εις χείρας τρίτων. Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και αν ένας οφειλέτης ενταχθεί στις νέες ρυθμίσεις, οι υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών έχουν το δικαίωμα να προχωρούν σε κατασχέσεις ποσών που αυτός δικαιούται να εισπράξει από τρίτους.

Στην εγκύκλιο αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι «το Δημόσιο μπορεί να επιβάλλει κατασχέσεις και να εγγράφει υποθήκες σε περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη, των συνυπόχρεων προσώπων ή των εγγυητών» ακόμα και σε όσους καταβάλλουν κανονικά τις δόσεις που προβλέπει η ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Συγκεκριμένα, το Δημόσιο μπορεί:

-Να επιβάλλει κατασχέσεις και να εγγράφει υποθήκες σε περιουσιακά στοιχεία στον βασικό οφειλέτη και τους συνυπόχρεους.

-Να μη χορηγεί αποδεικτικό ενημερότητας, ακόμη και αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις χορήγησης αυτού, εφόσον η οφειλή δεν είναι ασφαλισμένη.

-Να δίνει εντολή παρακράτησης μέρους ή του συνόλου χρηματικής απαίτησης του οφειλέτη κατά τρίτων προσώπων.

Επίσης, το Δημόσιο μπορεί να προβαίνει σε συμψηφισμό των χρηματικών απαιτήσεων του οφειλέτη κατά του Δημοσίου και μέχρι του ύψους των οφειλών του ακόμη και μετά τη συμμόρφωση του οφειλέτη στη ρύθμιση τμηματικής καταβολής που του χορηγήθηκε.

Οι ποινές

-Προσαύξηση 1% του προστίμου για κάθε μήνα καθυστέρησης.

-Μη χορήγηση αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας.

-Μη δυνατότητα θεώρησης βιβλίων και στοιχείων.

-Λήψη αναγκαστικών μέτρων είσπραξης (π.χ. κατάσχεση ακινήτων, μισθού, ενοικίων κ.λπ.).

-Δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών.

{{-PCOUNT-}}35{{-PCOUNT-}}

Η εφημερίδα δημοκρατία δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Κορυφαίες Ειδήσεις

Προτεινόμενα