Οδηγός μεταβιβάσεων προτού εφαρμοστούν οι νέες αντικειμενικές

Εως και 20 τα δικαιολογητικά που χρειάζονται για γονικές παροχές, κληρονομιές και αγοραπωλησίες. Το αδιαχώρητο στα συμβολαιογραφεία από πολίτες που τρέχουν να προλάβουν τους φόρους από το 2019Aπό τη στιγμή που έγινε γνωστό ότι οι νέες αντικειμενικές αξίες θα ισχύσουν φέτος μόνο για τον υπολογισμό του ΕΝΦΙΑ και για τους υπόλοιπους φόρους θα εφαρμοστούν από την 1η Ιανουαρίου 2019, αυξήθηκε η κίνηση στα συμβολαιογραφεία.

Μια γονική παροχή, μια δωρεά ή ακόμη και η αγορά κάποιου ακινήτου είναι για πολλούς μια κίνηση που τώρα θα στοιχίσει φθηνότερα, αφού από την Πρωτοχρονιά οι φόροι στις μεταβιβάσεις θα τραβήξουν την ανηφόρα στις περιοχές που αυξάνονται οι αντικειμενικές αξίες. Μάλιστα, το 2019 θα ακολουθήσει νέο κύμα αύξησης των αντικειμενικών αξιών -κυρίως- στις λεγόμενες λαϊκές συνοικίες, ενώ η πλήρης εξίσωση των αντικειμενικών με τις εμπορικές τιμές θα γίνει το 2020.

Η μεταβίβαση ενός ακινήτου για οποιαδήποτε αιτία δεν είναι εύκολη υπόθεση. Οι φορολογούμενοι θα πρέπει να συγκεντρώσουν μια σειρά από δικαιολογητικά για τη σύνταξη του συμβολαιογραφικού εγγράφου. Ανάλογα με τη συναλλαγή που πραγματοποιούν οι φορολογούμενοι, θα πρέπει να διαθέτουν τα εξής δικαιολογητικά:

1 Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας πωλητή: Σε κάθε μεταβιβαστικό συμβόλαιο ακινήτου, επαχθούς ή χαριστικής αιτίας, στη σύσταση εμπράγματου δικαιώματος επί ακινήτου, στη διανομή κοινών ακινήτων, στην ανταλλαγή ακινήτων και τη σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας ή τροποποίησης σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας ή, μόνο σε συμβόλαιο μεταβίβασης ακινήτου ή σύστασης εμπραγμάτου δικαιώματος επ’ αυτού από επαχθή αιτία, αντί του ανωτέρω αποδεικτικού ενημερότητας, βεβαίωση οφειλής του μεταβιβάζοντος προς το Δημόσιο, με τον όρο της παρακράτησης του ποσού της οφειλής από το τίμημα της αγοραπωλησίας και της απόδοσής του στο Δημόσιο από τον συμβολαιογράφο ή την Αρχή ή το πιστωτικό ίδρυμα που θα χορηγήσει το δάνειο.

2 Πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ: Σε κάθε υποσχετική ή εκποιητική δικαιοπραξία, με την οποία συστήνονται, μεταβάλλονται, αλλοιώνονται ή μεταβιβάζονται από οποιαδήποτε αιτία δικαιώματα επί ακινήτου ή παρέχεται δικαίωμα προσημείωσης ή υποθήκης σε αυτό και σε αποδοχή κληρονομιάς, για τα τελευταία πέντε έτη, ότι ο φορολογούμενος για το ακίνητο αυτό έχει εξοφλήσει τον αναλογούντα φόρο, βάσει δήλωσης όλων των αναγραφόμενων ετών, έχει απαλλαγεί βάσει δήλωσης και για τα ίδια ως άνω οριζόμενα έτη έχει εξοφλήσει τον ΦΑΠ και τον ΕΝΦΙΑ, έχει ρυθμίσει ή διαζευκτικά ή σωρευτικά με το παραπάνω πιστοποιητικό.

3Πιστοποιητικό ΔΟΥ περί μη οφειλής φόρου κληρονομίας – δωρεάς.
4Δήλωση φόρου μεταβίβασης ακινήτου ή ΦΠΑ στη ΔΟΥ του ακινήτου.

5Πιστοποιητικά/δηλώσεις για μη οφειλή προς ΟΤΑ κ.λπ.

6 Βεβαίωση δήμου περί υποβολής δήλωσης ιδιοκτησίας ή μη οφειλής εισφοράς σε χρήμα.

7Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας.

8Βεβαίωση πολιτικού μηχανικού περί πολεοδομικής νομιμότητας.

9 Πιστοποιητικό ενεργειακού επιθεωρητή.

10Τοπογραφικό διάγραμμα γεωτεμαχίου από τοπογράφο.

11 Υπεύθυνη δήλωση ιδιοκτήτη περί πολεοδομικής νομιμότητας του μεταβιβαζόμενου ακινήτου.

12 Αντίγραφο οικοδομικής άδειας, αν το ακίνητο χτίστηκε μετά τις 14/3/1983.

13 Εγγραφο περαίωσης διαδικασίας ρύθμισης ακινήτου.

14 Απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος, αν βρίσκεται εντός Κτηματολογίου.

15 Πιστοποιητικό κτηματογραφούμενου ακινήτου ότι το γεωτεμάχιο έχει περιληφθεί στα προσωρινά κτηματολογικά στοιχεία της ανάρτησης του Εθνικού Κτηματολογίου.

16 Πράξη χαρακτηρισμού του δασαρχείου ότι η μεταβιβαζόμενη έκταση χαρακτηρίζεται ως μη δασική ή δασική.

17 Βεβαίωση δασαρχείου περί «ΑΚΑΙΑΣ» των μεταβιβαζόμενων ιδιωτικών δασών.

18 Δήλωση προς το Δασαρχείο σε περίπτωση μεταβίβασης ιδιωτικού δάσους ή δασικής έκτασης πάνω από 50 στρέμματα.

19 Αδεια του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης σε περίπτωση κατάτμησης δασικής ιδιοκτησίας.

20 Πιστοποιητικό της Διεύθυνσης Δασών ή του Κτηματολογικού Γραφείου σε περίπτωση που η μεταβιβαζόμενη έκταση βρίσκεται σε περιοχή στην οποία έχουν αναρτηθεί δασικοί χάρτες.

Παραδείγματα αυξήσεων που φτάνουν έως και 50% μετά την αναπροσαρμογή

Σε λίγους μήνες οι αγοραπωλησίες ακινήτων θα κοστίζουν έως 50% ακριβότερα, με την ενεργοποίηση των νέων αντικειμενικών αξιών. Η αγορά ενός διαμερίσματος 100 τετραγωνικών που σήμερα επιβαρύνεται με φόρο μεταβίβασης κάτω από 2.000 ευρώ, με τις νέες αντικειμενικές ανάλογα με την περιοχή από 1/1/2019 ενδέχεται να επιβαρυνθεί με φόρο άνω των 2.500 ευρώ. Ας δούμε μερικά χαρακτηριστικά παραδείγματα:

1 Διαμέρισμα 100 τ.μ., 2ου ορόφου, 30 ετών, στην οδό Χατζηχρήστου, στο 1ο Διαμέρισμα Δ. Αθηναίων.

Τιμή ζώνης:
Παλαιά: 1.650 ευρώ/τ.μ.
Νέα: 2.200 ευρώ/τ.μ.
Αντικειμενική αξία ακινήτου:
Με παλαιά Τ.Ζ.: 89.110 ευρώ
Με νέα Τ.Ζ.: 118.800 ευρώ
Φόρος μεταβίβασης:
Με παλαιά αξία: 2.673 ευρώ
Με νέα αξία: 3.564 ευρώ
Αύξηση φόρου: 33,3%

2Διαμέρισμα 100 τ.μ., 2ου ορόφου, 16 ετών, στην οδό Θεσπρωτίας, στον Αλιμο.

Τιμή ζώνης:
Παλαιά: 1.450 ευρώ/τ.μ.
Νέα: 1.750 ευρώ/τ.μ.
Αντικειμενική αξία:
Με παλαιά Τ.Ζ.: 91.350 ευρώ
Με νέα Τ.Ζ.: 110.250 ευρώ
Φόρος μεταβίβασης:
Με παλαιά αξία: 2.740,50 ευρώ
Με νέα αξία: 3.307,50 ευρώ
Αύξηση φόρου: 20,7%

3Διαμέρισμα 100 τ.μ., 4ου ορόφου, 25 ετών, στην οδό Ευριπίδου. στην Καλλιθέα.

Τιμή ζώνης:
Παλαιά: 1.050 ευρώ/τ.μ.
Νέα: 1.550 ευρώ/τ.μ.
Αντικειμενική αξία:
Με παλαιά Τ.Ζ.: 61.425 ευρώ
Με νέα Τ.Ζ.: 90.675 ευρώ
Φόρος μεταβίβασης:
Με παλαιά αξία: 1.842,75 ευρώ
Με νέα αξία: 2.720,25 ευρώ
Αύξηση φόρου: 47,63%

4Διαμέρισμα 100 τ.μ., 2ου ορόφου, 17 ετών, στην Κερατέα (περιοχή Χάρακας)

Τιμή ζώνης:
Παλαιά: 900 ευρώ/τ.μ.
Νέα: 1.350 ευρώ/τ.μ.
Αντικειμενική αξία:
Με παλαιά Τ.Ζ.: 56.700 ευρώ
Με νέα Τ.Ζ.: 85.050 ευρώς
Φόρος μεταβίβασης:
Με παλαιά αξία: 1.701 ευρώ
Με νέα αξία: 2.551,50 ευρώ
Αύξηση φόρου: 50%

{{-PCOUNT-}}34{{-PCOUNT-}}

Η εφημερίδα δημοκρατία δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

spot_img

Κορυφαίες Ειδήσεις

Προτεινόμενα