Οδηγός: Ολα για το επίδομα σούπερ μάρκετ

Ποιοι δικαιούνται και πώς θα δοθεί το market pass

Εναν χρηστικό οδηγό για το νέο επίδομα εξέδωσε το οικονομικό επιτελείο. Πώς λειτουργεί η ψηφιακή χρεωστική κάρτα

Το οικονομικό επιτελείο εξέδωσε έναν χρηστικό οδηγό με ερωτήσεις και απαντήσεις για το νέο επίδομα. Προϋπόθεση για τη χορήγηση της ενίσχυσης είναι να μην είναι κάτοικοι εξωτερικού, να μην είναι δηλωμένοι ως φιλοξενούμενοι, αλλά και να έχουν υποβάλει οριστική τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2021 έως την 31η Δεκεμβρίου 2022.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Τα εισοδηματικά όρια για τη λήψη της ενίσχυσης πώς διαφέρουν ανάλογα με τη σύνθεση του νοικοκυριού;

Δικαιούχοι είναι νοικοκυριά που το ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημά τους ανέρχεται έως 16.000 ευρώ για το μονομελές νοικοκυριό και 24.000 ευρώ για τους έγγαμους ή τα μέρη του συμφώνου συμβίωσης, το οποίο προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο, άλλο εξαρτώμενο μέλος και φιλοξενούμενο μέλος του νοικοκυριού, σύμφωνα με το έντυπο Ε1 της φορολογικής δήλωσης.

Συνεπώς, εάν ο υπόχρεος στην υποβολή φορολογικής δήλωσης είναι έγγαμος με δύο εξαρτώμενα τέκνα και επίσης έχει ένα τρίτο τέκνο μεγαλύτερης ηλικίας που δεν θεωρείται εξαρτώμενο αλλά το φιλοξενεί, τότε τα μέλη του νοικοκυριού εκλαμβάνονται ως πέντε και τόσο τα εισοδηματικά όρια όσο και το ύψος της ενίσχυσης διευρύνονται αντιστοίχως.

Επίσης, εάν ο ανωτέρω υπόχρεος δηλώνει ως εξαρτώμενο μέλος και τον παππού, τότε τα μέλη του νοικοκυριού εκλαμβάνονται ως έξι. Εάν ο παππούς δεν είναι εξαρτώμενο μέλος του υιού και δεν φιλοξενείται στον υιό, είναι δικαιούχος της ενίσχυσης ως ξεχωριστό νοικοκυριό.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Πώς λαμβάνεται η ενίσχυση και πώς χρησιμοποιείται;

Η ενίσχυση λαμβάνεται κατόπιν αίτησης σε σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα στο gov.gr, η οποία θα είναι διαθέσιμη μετά τα μέσα Φεβρουαρίου του 2023. Κατά την αίτηση ο ωφελούμενος θα πληροφορηθεί εάν είναι δικαιούχος, το μηνιαίο ύψος ενίσχυσης ανάλογα με τη σύνθεση του νοικοκυριού και θα επιλέξει αν θέλει να λάβει την ενίσχυση υπό τη μορφή ψηφιακής χρεωστικής κάρτας ή στον τραπεζικό λογαριασμό που θα δηλώσει.

Σε περίπτωση λήψης της ενίσχυσης σε τραπεζικό λογαριασμό, λαμβάνει το 80% του ύψους της ενίσχυσης σε τριμηνιαία βάση (μία στο τέλος Φεβρουαρίου και μία στο τέλος Μαΐου) και δύναται να κάνει χρήση του ποσού όπως επιθυμεί.

Σε περίπτωση χρήσης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, το πλήρες ποσό της ενίσχυσης πιστώνεται σε μηνιαία βάση. Συγκεκριμένα, η πρώτη πίστωση πραγματοποιείται πριν από το τέλος Φεβρουαρίου του 2023 και στη συνέχεια εντός της πρώτης εβδομάδας κάθε μηνός.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Σε τι είδους καταστήματα μπορεί να χρησιμοποιηθεί η ψηφιακή χρεωστική κάρτα;

Το πιστωθέν χρηματικό ποσό στην ψηφιακή χρεωστική κάρτα δύναται να χρησιμοποιείται από τον δικαιούχο για την πραγματοποίηση αγορών κάθε είδους από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα του λιανικού εμπορίου τροφίμων -σούπερ μάρκετ, φούρνοι, μίνι μάρκετ, οπωροπωλεία, κρεοπωλεία, ιχθυοπωλεία, γαλακτοπωλεία- και σε οποιαδήποτε επιχείρηση έχει στη συσκευή POS τον κωδικό (MCC) που αντιστοιχεί στους σχετικούς κωδικούς. Σε αυτές συμπεριλαμβάνονται και έμποροι τροφίμων σε λαϊκές αγορές. ΒΛΕΠΕ ΠΙΝΑΚΑ 2

ΕΡΩΤΗΣΗ: Η ψηφιακή χρεωστική κάρτα πώς λειτουργεί;

Η κάρτα λειτουργεί μέσω του κινητού του χρήστη στα μηχανήματα POS των καταστημάτων. Οπως και οι πλαστικές κάρτες, ο ωφελούμενος μπορεί να επιλέξει να κάνει χρήση σε μία αγορά όλου του ποσού που έχει η κάρτα ή μέρους του ποσού, και το υπόλοιπο να το πληρώσει με οποιοδήποτε άλλο μέσο, σε αντιστοιχία με ό,τι ίσχυσε στο «fuel pass».
Σε περίπτωση που δεν εξαντλήσει το ποσό στην κάρτα εντός του μηνός, το υπόλοιπο μεταφέρεται και μπορεί να χρησιμοποιηθεί τους επόμενους μήνες, μαζί με τα επιπλέον ποσά που πιστώνονται κάθε μήνα.

Η ενίσχυση θα διαρκέσει από τον Φεβρουάριο έως τον Ιούλιο του 2023

Ολες οι λεπτομέρειες για τη χρήση της «κάρτας αγορών»

Διευκρινίσεις και οδηγίες για το νέο μέτρο της «κάρτας αγορών» έδωσε το οικονομικό επιτελείο, που έχει στόχο την κάλυψη μέρους των ανατιμήσεων στα τρόφιμα. Η ενίσχυση θα ξεκινήσει τον Φεβρουάριο του 2023 και θα διαρκέσει έως τον Ιούλιο του 2023, με την επιδότηση να καλύπτει το 10% επί των αγορών των νοικοκυριών που πληρούν τα κριτήρια ένταξης.

Σύμφωνα με το οικονομικό επιτελείο, η ενίσχυση θα δοθεί σε επίπεδο νοικοκυριού. Ως μέλη του νοικοκυριού λαμβάνονται οι σύζυγοι ή μέλη με σύμφωνο συμβίωσης, τα εξαρτώμενα τέκνα αυτών, τα λοιπά εξαρτώμενα μέλη και τα φιλοξενούμενα μέλη.

Το μηνιαίο όριο αγορών ανά νοικοκυριό επί του οποίου λαμβάνει την ενίσχυση 10% ανέρχεται σε 220 ευρώ για το μονομελές νοικοκυριό, αυξανόμενο κατά 100 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού και έως 1.000 ευρώ αγορές. ΒΛΕΠΕ ΠΙΝΑΚΑ 1

Μηνιαίο όριο αγορών και ύψος ενίσχυσης. Παραδείγματα:
• Μονομελές νοικοκυριό: 220 ευρώ μηνιαίες αγορές, 22 ευρώ μηναία ενίσχυση.
• Ζευγάρι χωρίς τέκνα: 320 ευρώ μηνιαίες αγορές, 32 ευρώ μηναία ενίσχυση.
• Μονογονεϊκή οικογένεια με ένα εξαρτώμενο τέκνο: 320 ευρώ μηνιαίες αγορές, 32 ευρώ μηναία ενίσχυση.
• Μονογονεϊκή οικογένεια με δύο εξαρτώμενα τέκνα: 420 ευρώ μηνιαίες αγορές, 42 ευρώ μηναία ενίσχυση.
• Ζευγάρι με ένα εξαρτώμενο τέκνο: 420 ευρώ μηνιαίες αγορές, 42 ευρώ μηναία ενίσχυση.
• Ζευγάρι με δύο εξαρτώμενα τέκνα: 520 ευρώ μηνιαίες αγορές, 52 ευρώ μηναία ενίσχυση.
• Ζευγάρι με τρία εξαρτώμενα τέκνα: 620 ευρώ μηνιαίες αγορές, 62 ευρώ μηναία ενίσχυση.
• Ζευγάρι με τέσσερα εξαρτώμενα τέκνα: 720 ευρώ μηνιαίες αγορές, 72 ευρώ μηναία ενίσχυση.
• Οι καταναλωτές θα έχουν την επιλογή να λάβουν το επίδομα είτε μέσω μιας άυλης ψηφιακής κάρτας, όπως ακριβώς και στο μέτρο «fuel pass», είτε απευθείας στον τραπεζικό λογαριασμό. Ωστόσο, όσοι επιλέξουν την καταβολή σε ΙΒΑΝ θα πάρουν μειωμένο επίδομα κατά 20%, με αποτέλεσμα ένας δικαιούχος, αντί για 22 ευρώ τον μήνα, να λάβει τελικά μόλις 17,6 ευρώ σε μηνιαία βάση.

{{-PCOUNT-}}21{{-PCOUNT-}}

Η εφημερίδα δημοκρατία δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

spot_img

Κορυφαίες Ειδήσεις

Προτεινόμενα