Εξώδικο από 36 γιατρούς για το «έγκλημα» στο Παπανικολάου

Στο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης οφθαλμίατροι και χειρουργοί ορίζονται υπεύθυνοι ασθενών με Covid

«Έγκλημα»! Μόνο έτσι μπορεί να χαρακτηριστεί αυτό που συμβαίνει στο «Παπανικολάου» της Θεσσαλονίκης, όπως καταγγέλλουν 36 γιατροί με εξώδικο προς τη διοίκηση του νοσοκομείου, που αποκαλύπτουν την απίστευτη απόφαση να αναλαμβάνουν τη νοσηλεία ασθενών με κορονοϊό γιατροί άλλων ειδικοτήτων.

«Οφθαλμίατροι και χειρουργοί μπαίνουν υπεύθυνοι παρακολούθησης ασθενών με Covid, χωρίς να γνωρίζουν τι πρέπει να κάνουν για την αντιμετώπιση της ασθένειας, κινδυνεύοντας να πεθάνει κάποιος στα χέρια τους και να καταστραφεί η καριέρα τους» λέει στη «δημοκρατία» η δικηγόρος των γιατρών Φωτεινή Παρίντα, που έστειλε το εξώδικο στο «Παπανικολάου».

Οι καταγγελίες είναι σοβαρότατες και είναι βέβαιο ότι θα προκαλέσουν ακόμη και παρέμβαση εισαγγελέα, δεδομένου ότι, όπως λέει η δικηγόρος, «πριν κάνουμε οτιδήποτε, απευθύνθηκα στο Διοικητικό Εφετείο και οι δικαστές μόλις άκουσαν τι συμβαίνει με τους γιατρούς μού είπαν “να μη μας τύχει οφθαλμίατρος ή γιατρός άλλης ειδικότητας, εάν προσβληθούμε από τον ιό”»!

Το πρόγραμμα εφημεριών του Νοσοκομείου «Παπανικολάου» καταρτίζεται από τη διοικήτρια, η οποία, λόγω έλλειψης ειδικοτήτων, τοποθετεί γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων για την παρακολούθηση ασθενών με Covid, κάτι για το οποίο διαμαρτύρονται (πολύ σωστά) οι γιατροί, που θεωρούν μη σύννομη την απόφαση και αναφέρουν, μεταξύ άλλων, στο εξώδικό τους:

«Η ένταξη ημών, των ιατρών του χειρουργικού τομέα, στις εφημερίες των μονάδων Covid είναι μη νόμιμη για τους κάτωθι λόγους:

Α. Κατ’ αρχάς, σημειώνουμε ότι η ακριβής εκτέλεση του προγράμματος των εφημεριών είναι υποχρεωτική για τους ιατρούς του ΕΣΥ και οποιαδήποτε παρέκκλιση εξ αυτού ή άρνηση ιατρού να συμμετέχει στις εφημερίες, όπως καθορίζονται από το καταρτισθέν πρόγραμμα, συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα, που επισύρει βαριές ποινές.

Β. Η απασχόληση χειρουργών σε μονάδες Covid, εκτός του ότι παραβιάζει τη συναφθείσα μεταξύ αυτών και του νοσοκομείου σύμβαση εργασίας, που προβλέπει την παροχή των υπηρεσιών τους στην αντίστοιχη της ειδικότητάς τους χειρουργική κλινική, αντίκειται και στον νόμο, δεδομένου ότι οι προβλεπόμενες εκ του νόμου εφημερίες πραγματοποιούνται από τους ιατρούς του ΕΣΥ στο τμήμα τους και όχι εκτός αυτού.

Γ. Παράλληλα, η συμμετοχή ειδικών χειρουργών, που δεν έχουν την απαιτούμενη εξειδίκευση και την ειδική εκπαίδευση που διαθέτουν παθολόγοι και πνευμονολόγοι, πλέον αρμόδιοι και κατάλληλοι λόγω ειδικότητας να νοσηλεύουν περιστατικά Covid, εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους τόσο για τους ίδιους τους ιατρούς όσο και για τη δημόσια υγεία.

Ειδικότερα, οι ίδιοι οι χειρουργοί, εξαιτίας της έλλειψης της κατάλληλης εξειδίκευσης και της απαιτούμενης εκπαίδευσης, στερούνται των ειδικών γνώσεων που προσφέρουν οι ειδικότητες της παθολογίας και της πνευμονολογίας, και συνεπώς είναι εκτεθειμένοι σε σφόδρα πιθανό ιατρικό λάθος κατά τη νοσηλεία περιστατικών Covid, γεγονός που επισύρει ποινική και αστική τους ευθύνη.

Παράλληλα, με την εμπλοκή στην αντιμετώπιση περιστατικών Covid χειρουργών, που δεν διαθέτουν ούτε τις γνώσεις ούτε την εκπαίδευση, απειλείται και η δημόσια υγεία, ενώ ουδόλως εξυπηρετείται το δημόσιο συμφέρον, με επίκληση του οποίου και της δήθεν έκτακτης (εδώ και δύο χρόνια) ανάγκης παραβιάζεται ο νόμος. Πώς ακριβώς εξυπηρετείται το δημόσιο συμφέρον, όταν υποχρεούνται να εφημερεύσουν, ΩΣ ΜΟΝΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΙΑΤΡΟΙ, στις μονάδες Covid, χειρουργοί που δεν έχουν το κατάλληλο επιστημονικό υπόβαθρο για να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα αυτών των ασθενών, στερώντας ταυτόχρονα τις υπηρεσίες τους από τους νοσηλευόμενους στις χειρουργικές κλινικές τους ασθενείς που έχουν απόλυτη χρεία αυτών;

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι, όπως σας είναι γνωστό, στην ειδικότητα της οφθαλμολογίας, όπως και σε πολλές άλλες αμιγώς χειρουργικές ειδικότητες, δεν περιλαμβάνεται εκπαίδευση στην παθολογία ή στην πνευμονολογία ή, έστω, στη γενική χειρουργική. Τα δε περιστατικά που νοσηλεύονται στις μονάδες Covid είναι εξ ορισμού σοβαρά και απαιτούν εξειδικευμένη και εξατομικευμένη φροντίδα, την οποία ο μοναδικός ειδικός ιατρός – χειρουργός που εφημερεύει στη μονάδα αυτή αδυνατεί, εκ των πραγμάτων, να παρέχει. Επομένως, η συμμετοχή των χειρουργών – ιατρών στις εφημερίες των μονάδων Covid, πέρα από αριθμητική κάλυψη, ώστε “να βγαίνουν οι αριθμοί”, κανέναν άλλον σκοπό δεν εξυπηρετεί, ενώ ταυτόχρονα εκθέτει τους ιατρούς σε ορατό και άμεσο κίνδυνο υποβολής μηνύσεων και άσκησης αγωγών σε βάρος τους.

Να σημειωθεί, ότι κατά το πρόσφατο χρονικό διάστημα υφίσταται αυξημένη θνητότητα ασθενών της πανδημίας στο νοσοκομείο μας, διπλάσια σε σχέση με την αντίστοιχη των νοσοκομείων της Αθήνας».

 Οι γιατροί ζητούν:

«- Την άμεση εφαρμογή του νόμου αναφορικά με την κατάρτιση του προγράμματος των εφημεριών του Νοσοκομείου “Παπανικολάου”.

– Την άμεση εξαίρεση των ειδικών – χειρουργών ιατρών από το πρόγραμμα των εφημεριών στις μονάδες Covid, αρχής γενομένης από την επίδοση της παρούσας, άλλως δηλώνουν ότι:

“Αποποιούμαστε ρητά και κατηγορηματικά οποιαδήποτε αστική ή ποινική ευθύνη μας από τυχόν ιατρικό λάθος που θα επισυμβεί κατά τη νοσηλεία ασθενών Covid. Θα προσφύγουμε ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Δικαστηρίου, αιτούμενοι τόσο την ακύρωση του παράνομου, κατά τα προδιαληφθέντα, προγράμματος των εφημεριών, καθώς και κάθε επόμενου, όσο και την προσωρινή δικαστική μας προστασία”».

Η δικηγόρος τους, κ. Παρίντα, τονίζει στη «δημοκρατία»: «Η συμμετοχή στο πρόγραμμα εφημεριών στις μονάδες Covid του Νοσοκομείου “Παπανικολάου” χειρουργών – ιατρών, που δεν διαθέτουν την απαιτούμενη επιστημονική επάρκεια και εξειδίκευση, μόνο το δημόσιο συμφέρον δεν εξυπηρετεί. Η νοσηλεία ασθενών Covid είναι εκτός του γνωστικού αντικειμένου των χειρουργών, γεγονός που αφενός θέτει σε κίνδυνο την υγεία των νοσούντων, αφετέρου καθιστά τους ίδιους τους γιατρούς υπόλογους σε περίπτωση ιατρικού λάθους, που είναι βέβαιο ότι δεν θα αργήσει να συμβεί».

Η «δημοκρατία»

Η «δημοκρατία» επικοινώνησε και με το γραφείο επικοινωνίας του «Παπανικολάου», από όπου μας είπαν ότι «κλήθηκε από τη διοικήτρια του νοσοκομείου η πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου Θεοδώρα Αστέρη να πει τη γνώμη της για το θέμα και ανέφερε ότι οι χειρουργοί με τους αναισθησιολόγους είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι, και ο νόμος καλύπτει τις αποφάσεις για τις εφημερίες, από τη στιγμή που το νοσοκομείο σταμάτησε τα χειρουργεία και παίρνει γιατρούς άλλων ειδικοτήτων με ποσόστωση».

Και ακόμη: «Πρέπει να κληθούν κι άλλοι γιατροί, δεν φτάνουν, γιατί το νοσοκομείο σχεδιάζει και ρυθμίζει ανάλογα με τις φάσεις της πανδημίας. Όλοι πρέπει να βοηθήσουν…»

Η «δημοκρατία» παρακολουθεί το θέμα και θα επανέλθει με νέα στοιχεία.

{{-PCOUNT-}}22{{-PCOUNT-}}

Η εφημερίδα δημοκρατία δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Κορυφαίες Ειδήσεις

Προτεινόμενα