ΗΡΕΜΟΛΟΓΙΟ ΤΡΙΤΗΣ 09/03/2021

ΗΡΕΜΟΛΟΓΙΟ Τρίτης 09/03/2021

Έγινε πρωθυπουργός και εξαπλώθηκε χτικιό σε ολόκληρο τον πλανήτη και μπήκαν μερικά δισεκατομμύρια άνθρωποι στην ψειρού της καραντίνας.Υποτίθεται ότι είναι φιλελεύθερος, και καταντήσαμε στην...

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ