Το προφίλ του μέσου υποστηρικτή του ΣΥΡΙΖΑ: Ανδρας, 50 χρονών, με περίπου 2000 ευρώ μηνιαίο εισόδημα

Κατά τη διάρκεια του 1ου συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ (10-14.07.2013) πραγματοποιήθηκε έρευνα μεταξύ των συνέδρων, με ευθύνη της Επιτροπής Πολιτικού Σχεδιασμού. Συμπληρώθηκαν 1.830 ερωτηματολόγια, σε σύνολο 3524 συνέδρων, με τη μέθοδο της αυτοσυμπλήρωσης και των ατομικών συνεντεύξεων.

Η έρευνα έγινε με ευθύνη της επιτροπής πολιτικού σχεδιασμού της Κουμουνδούρου και είναι ιδιαιτέρως αποκαλυπτική, για τα χαρακτηριστικά των στελεχών και μελών του κόμματος.

Στα σχετικά ερωτηματολόγια απάντησαν 1830 σύνεδροι (από τους 3524) και στην τελική αξιολόγηση μπήκαν τα 1794, που κρίθηκαν αξιόπιστα.

Πιο αναλυτικά, οι σύνεδροι είναι στην πλειοψηφία τους άνδρες, με μέσο όρο ηλικίας τα 50 έτη, παντρεμένοι, με ανώτερο μορφωτικό επίπεδο, ενώ το μέσο οικογενειακό εισόδημά τους υπολογίζεται στα 1.950 ευρώ.

Συγκριτικά με τους ψηφοφόρους του κόμματος φαίνεται ότι υποαντιπροσωπεύονται τόσο οι γυναίκες όσο και οι νεότερες ηλικιακές ομάδες (ιδιαίτερα η ομάδα 35-44 ετών), ενώ αντίστοιχα υπεραντιπροσωπεύονται οι άνδρες και οι μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες (ιδιαίτερα η ομάδα 55-64 ετών, η γενιά του Πολυτεχνείου).

Η μέση ηλικία των συνέδρων θα ήταν ακόμα μεγαλύτερη αν ένα σημαντικό κομμάτι όσων εντάχθηκαν στο κόμμα λίγο πριν ή λίγο μετά τις εκλογές του 2012 (περίπου 20% των μελών) δεν ανήκε στις νεότερες γενιές και ιδιαίτερα στην ηλικιακή ομάδα των 35-44 ετών.

Επιπλέον, η νέα φουρνιά μελών, καθώς επίσης και όσοι συμμετείχαν για χρόνια στον ΣΥΡΙΖΑ ως ανένταχτοι (περίπου 20% των μελών), δείχνουν να ενδιαφέρονται σε πολύ μεγαλύτερα ποσοστά σήμερα για την πολιτική σε σχέση με το παρελθόν, από τα μέλη που συμμετείχαν σε κάποια συνιστώσα του ΣΥΡΙΖΑ (περίπου 60% των μελών).

Συγχρόνως οι δύο αυτές ομάδες (νέα μέλη και πρώην ανένταχτοι) διατίθενται να αφιερώσουν περισσότερο χρόνο σε πολιτικές δραστηριότητες το επόμενο διάστημα.

Αναλυτικά, όπως δημοσιεύεται η έρευνα στο left.gr:

Το προφίλ των συνέδρων

Οι σύνεδροι είναι στην πλειοψηφία τους άνδρες, με μέσο όρο ηλικίας τα 50 έτη, παντρεμένοι, με ανώτερο μορφωτικό επίπεδο, ενώ το μέσο οικογενειακό εισόδημά τους υπολογίζεται στα 1.950 ευρώ (Δ.1). Συγκριτικά με τους ψηφοφόρους του κόμματος φαίνεται ότι υποαντιπροσωπεύονται τόσο οι γυναίκες όσο και οι νεότερες ηλικιακές ομάδες (ιδιαίτερα η ομάδα 35-44 ετών), ενώ αντίστοιχα υπεραντιπροσωπεύονται οι άνδρες και οι μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες (ιδιαίτερα η ομάδα 55-64 ετών, η γενιά του Πολυτεχνείου).

Η μέση ηλικία των συνέδρων θα ήταν ακόμα μεγαλύτερη αν ένα σημαντικό κομμάτι όσων εντάχθηκαν στο κόμμα λίγο πριν ή λίγο μετά τις εκλογές του 2012 (περίπου 20% των μελών) δεν ανήκε στις νεότερες γενιές και ιδιαίτερα στην ηλικιακή ομάδα των 35-44 ετών (Δ. 2 & 3).

Επιπλέον η νέα φουρνιά μελών, καθώς επίσης και όσοι συμμετείχαν για χρόνια στον ΣΥΡΙΖΑ ως ανένταχτοι (περίπου 20% των μελών), δείχνουν να ενδιαφέρονται σε πολύ μεγαλύτερα ποσοστά σήμερα για την πολιτική σε σχέση με το παρελθόν, από τα μέλη που συμμετείχαν σε κάποια συνιστώσα του ΣΥΡΙΖΑ (περίπου 60% των μελών).

Συγχρόνως οι δύο αυτές ομάδες (νέα μέλη και πρώην ανένταχτοι) διατίθενται να αφιερώσουν περισσότερο χρόνο σε πολιτικές δραστηριότητες το επόμενο διάστημα.

Εικόνα ΣΥΡΙΖΑ

Η συντριπτική πλειοψηφία των συνέδρων πιστεύει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, ενώ ο πολιτικός λόγος του χαρακτηρίζεται ως ριζοσπαστικός, ενωτικός και οραματικός (Δ.4).

Οι σύνεδροι υποστηρίζουν πως ένα σύγχρονο αριστερό κόμμα πρέπει να έχει τα εξής χαρακτηριστικά: 1) ξεκάθαρο ιδεολογικό στίγμα, 2) σεβασμό στις συλλογικές αποφάσεις, 3)διακριτή παρουσία στα κινήματα, 4) πλήρες πρόγραμμα και 5) δυνατότητα των μελών του να συμμετέχουν στις αποφάσεις (Δ.5).

Από αυτά τα χαρακτηριστικά ο ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται να διαθέτει διακριτή παρουσία στα κινήματα, ενώ επίσης υπερισχύουν οι θετικές γνώμες τόσο για το ιδεολογικό στίγμα του όσο και για την πληρότητα του προγράμματός του. Μοιρασμένες είναι οι απόψεις σχετικά με το αν γίνονται σεβαστές οι συλλογικές αποφάσεις, ενώ μειοψηφεί αισθητά η άποψη ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δίνει τη δυνατότητα στα μέλη του να συναποφασίζουν για την πολιτική του κόμματος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι σύνεδροι που προέρχονται από τις συνιστώσες του ΣΥΡΙΖΑ είναι πιθανότερο να πιστεύουν ότι το κόμμα διαθέτει πλήρες πρόγραμμα αλλά όχι σεβασμό στις συλλογικές αποφάσεις, ενώ τα νέα μέλη και οι πρώην ανένταχτοι έχουν καλύτερη εικόνα για τη λειτουργία του κόμματος και χειρότερη για το πρόγραμμά του (Δ.6).

Ιδεολογία / Θέσεις ΣΥΡΙΖΑ

Ως προς την ιδεολογία τους, οι σύνεδροι λειτουργούν ως συμπαγής ομάδα η οποία συγχρόνως είναι εμφανώς διαφοροποιημένη ιδεολογικά από όλα τα υπόλοιπα κόμματα.

Πιο συγκεκριμένα, οι σύνεδροι αυτοτοποθετούνται στην θέση 1,9 στην κλίμακα Αριστερά (1) – Δεξιά (10), ενώ τοποθετούν τον ΣΥΡΙΖΑ λίγο πιο δεξιά τους (2,1). Συγχρόνως θεωρούν ότι μόνο το ΚΚΕ βρίσκεται σε κοντινή απόσταση (3,5), ενώ όλα τα υπόλοιπα κόμματα του κοινοβουλίου τοποθετούνται στην κεντροδεξιά (ΔΗΜ.ΑΡ.: 6,7 & ΑΝ.ΕΛΛ.: 7,9), τη Δεξιά (ΠΑΣΟΚ: 8,6) ή την Άκρα Δεξιά (Ν.Δ.: 9,4 και ΧΑ: 10) (Δ.7).

Επιπλέον παρατηρείται ταύτιση αντιλήψεων μεταξύ των συνέδρων σε μια σειρά από πολιτικά ζητήματα, όπως π.χ. η προτεραιότητα της κρατικής παρέμβασης έναντι της ελεύθερης αγοράς, η μη υποχρεωτική υιοθέτηση των ελληνικών ηθών και εθίμων από τους μετανάστες, η άρνηση της ανάπτυξης σε βάρος του περιβάλλοντος ή του περιορισμού των ατομικών ελευθεριών προς όφελος της ασφάλειας (Δ.8).

Προτεραιότητα πρέπει να δώσει το κόμμα στις προτάσεις για την οικονομία και την έξοδο από την κρίση, την αντιμετώπιση της ανεργίας, την υπεράσπιση του δημόσιου χαρακτήρα της παιδείας και της υγείας καθώς και την υπεράσπιση των εργασιακών δικαιωμάτων (Δ.9).

Σε σχέση με τις προτάσεις αυτές, φαίνεται ότι ο ΣΥΡΙΖΑ οφείλει να κάνει ακόμα πιο καθαρές (ή να επικοινωνήσει τις ήδη υπάρχουσες προτάσεις με ακόμα καθαρότερο τρόπο) εκείνες που αφορούν την οικονομία και την έξοδο από την κρίση και, δευτερευόντως, την ανεργία. Αντίθετα, η συντριπτική πλειοψηφία των συνέδρων θεωρεί ότι οι προτάσεις για την υγεία, την παιδεία και τα εργασιακά δικαιώματα είναι ξεκάθαρες.

Στάσεις απέναντι στην Ε.Ε.

Μόλις 1 στους 3 συνέδρους πιστεύει ότι η Ελλάδα έχει ωφεληθεί από τη συμμετοχή της στην Ε.Ε., καθώς 2 στους 3 τη θεωρούν συνυπεύθυνη με τις ελληνικές κυβερνήσεις για την οικονομική κατάσταση της χώρας (Δ.10).

Ωστόσο, στην ερώτηση «τι είναι καλύτερο να συμβεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να ωφεληθεί η Ελλάδα;», οι σύνεδροι επιβεβαιώνουν τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό τους δηλώνοντας στη συντριπτική πλειοψηφία τους ότι η Ε.Ε. πρέπει να αλλάξει κατεύθυνση και όχι να διαλυθεί εντελώς, θέση που υποστηρίζει μόνο 1 στους 10 συνέδρους.

Θεωρούν επιπλέον ότι οι ευρωπαϊκές συνθήκες πρέπει να επικυρώνονται με δημοψήφισμα από τους πολίτες του κάθε κράτους, καθώς δεν εμπιστεύονται τα εθνικά κοινοβούλια, ούτε όμως και το δημοψήφισμα στο σύνολο των Ευρωπαίων πολιτών, το οποίο ενδεχομένως θα εξυπηρετούσε τα συμφέροντα των πολυπληθέστερων ή και δυνατότερων οικονομικά χωρών.

Χρήση ΜΜΕ

Η συντριπτική πλειοψηφία των συνέδρων χρησιμοποιεί το διαδίκτυο σε καθημερινή βάση, ενώ ακολουθούν, σε απόσταση, τα πανελλαδικά παραδοσιακά ΜΜΕ (τηλεόραση, ραδιόφωνο, Τύπος) (Δ.11).

Η συντριπτική πλειοψηφία των συνέδρων επιλέγει την ιστοσελίδα του Left.gr για την ενημέρωσή της, ενώ πολλοί ενημερώνονται επίσης από τον ρ/σ «105,5 Στο Κόκκινο», τις ιστοσελίδες της “Αυγής”, του ΣΥΡΙΖΑ και του ρ/σ «105,5 Στο Κόκκινο. Επίσης ενημερώνονται τακτικά και από την έντυπη “Αυγή” (Δ.12), το κυριακάτικο φύλλο της οποίας σημειώνει το υψηλότερο επίπεδο ικανοποίησης. Απολύτως ικανοποιητική θεωρείται η ποιότητα της ενημέρωσης που προσφέρουν η ιστοσελίδα του Left.gr και ο ρ/σ «105,5 Στο Κόκκινο» και ακολουθούν η καθημερινή “Αυγή” και η ιστοσελίδα της. Ικανοποιητική θεωρείται η ιστοσελίδα του ρ/σ «105,5 Στο Κόκκινο», ενώ μάλλον αδύναμη κρίνεται η ιστοσελίδα του ΣΥΡΙΖΑ.

www.news247.gr

{{-PCOUNT-}}34{{-PCOUNT-}}

Η εφημερίδα δημοκρατία δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

spot_img

Κορυφαίες Ειδήσεις

Προτεινόμενα