Τα μυστικά του νέου Αναπτυξιακού

Κατατέθηκε στη Βουλή με βασική αλλαγή τη θέσπιση 13 θεματικών καθεστώτων χορήγησης κρατικών επιδοτήσεων

Από τον Β. Παπακωνσταντόπουλο

Ρυθμίσεις για την επιτάχυνση όλων των διαδικασιών αξιολόγησης, έγκρισης, ελέγχου και πιστοποίησης των επενδυτικών σχεδίων προβλέπει ο νέος αναπτυξιακός νόμος, που κατατέθηκε στη Βουλή. Η βασικά αλλαγή αφορά τη θέσπιση 13 καθεστώτων χορήγησης κρατικών ενισχύσεων σε επενδυτικά σχέδια, με θεματική στόχευση αντί της οριζόντιας διάστασης καθεστώτων ενισχύσεων του ισχύοντος νόμου. Παρέχονται πέντε είδη ενισχύσεων και συγκεκριμένα φορολογική απαλλαγή, επιχορήγηση, επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing), επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης και χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου.

Στόχος του υπουργείου Ανάπτυξης είναι η βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, με αύξηση των ποσοστών ενίσχυσης που θα ισχύσουν σε σχέση με τον προηγούμενο Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων και σύντμηση του χρόνου ανταπόκρισης των υπηρεσιών στα υποβαλλόμενα αιτήματα με τη συμμετοχής και ιδιωτών (ορκωτοί ελεγκτές, μηχανικοί κ.ά.) στις διαδικασίες αξιολόγησης. Όλη η διαδικασία των αιτήσεων και των εγκρίσεων θα γίνεται ψηφιακά.

Η αίτηση υπαγωγής και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται υποχρεωτικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Αναπτυξιακών Νόμων και ο φορέας θα ενημερώνεται ηλεκτρονικά για την παραλαβή και την καταχώρισή τους. Ολα τα στοιχεία θα τηρούνται ηλεκτρονικά στην αρμόδια υπηρεσία παραλαβής, ενώ τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και το περιεχόμενο της αίτησης καθορίζονται στις αποφάσεις προκήρυξης των καθεστώτων ενίσχυσης. Το συνολικό ποσό ενίσχυσης ανά υποβαλλόμενο επενδυτικό σχέδιο δεν μπορεί να υπερβεί τα 10.000.000 ευρώ. Οι παρεχόμενες σε κάθε φορέα επενδυτικού σχεδίου ενισχύσεις, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ενισχύσεις σε συνεργαζόμενες ή συνδεδεμένες επιχειρήσεις, δεν μπορεί να υπερβούν σωρευτικά τα 20.000.000 ευρώ για μεμονωμένη επιχείρηση και τα 30.000.000 ευρώ για το σύνολο των συνεργαζόμενων ή συνδεδεμένων επιχειρήσεων, με την επιφύλαξη των περιορισμών του.

Ως ποσό ενίσχυσης, ανά υποβαλλόμενο επενδυτικό σχέδιο, λαμβάνεται υπόψη το εγκριθέν με την απόφαση υπαγωγής. Τα ανώτατα όρια προσαυξάνονται κατά 50% στις περιπτώσεις που η ενίσχυση δίνεται με τη μορφή της φορολογικής απαλλαγής.

Για την υπαγωγή στα καθεστώτα απαιτείται η ύπαρξη ελάχιστου ύψους του επιλέξιμου κόστους του επενδυτικού σχεδίου, το οποίο προσδιορίζεται με βάση το μέγεθος του φορέα, και συγκεκριμένα ανέρχεται στο: 1) ποσό του 1.000.000 ευρώ για μεγάλες επιχειρήσεις, 2) ποσό των 500.000 ευρώ για μεσαίες επιχειρήσεις, 3) ποσό των 250.000 ευρώ για μικρές επιχειρήσεις, 4) ποσό των 150.000 ευρώ για πολύ μικρές επιχειρήσεις και 5) ποσό των 50.000 ευρώ για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, καθώς και τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς, τους Αστικούς Συνεταιρισμούς, τις Ομάδες Παραγωγών και τις Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις.

Το νομοσχέδιο «Αναπτυξιακός Νόμος, Ελλάδα – Ισχυρή Ανάπτυξη» θεσπίζει λοιπόν 13 καθεστώτα, τα οποία δύνανται να υπάγονται σε μία ή περισσότερες κατηγορίες. Πρόκειται για τα εξής: 1. Ψηφιακός και τεχνολογικός μετασχηματισμός επιχειρήσεων, 2. Πράσινη μετάβαση – Περιβαλλοντική αναβάθμιση επιχειρήσεων, 3. Νέο επιχειρείν, 4. Δίκαιη αναπτυξιακή μετάβαση, 5. Ερευνα και εφαρμοσμένη καινοτομία, 6. Αγροδιατροφή – Πρωτογενής παραγωγή και μεταποίηση γεωργικών προϊόντων – Αλιεία, 7. Μεταποίηση – εφοδιαστική, 8. Επιχειρηματική εξωστρέφεια, 9. Ενίσχυση τουριστικών επενδύσεων, 10. Εναλλακτικές μορφές τουρισμού, 11. Μεγάλες επενδύσεις, 12. Ευρωπαϊκές αλυσίδες αξίας και 13. Επιχειρηματικότητα 360ο.

Επίσης, με κοινή απόφαση των συναρμόδιων υπουργών μπορεί να προκηρυχθεί, κατ’ εξαίρεση, καθεστώς στον τομέα της ναυπηγίας, κατόπιν προηγούμενης έγκρισης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ενίσχυση μέσω του αναπτυξιακού μπορούν να λάβουν: α) επενδυτικές δαπάνες σε ενσώματα στοιχεία ενεργητικού και συγκεκριμένα δαπάνες για την κατασκευή, την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό κτιριακών εγκαταστάσεων, καθώς και ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων των κτιρίων, και για κατασκευές για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία και στα εμποδιζόμενα άτομα, καθώς και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, την αγορά του συνόλου ή και μέρους των υφιστάμενων παγίων στοιχείων ενεργητικού, όπως κτίρια, μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός επιχειρηματικής εγκατάστασης, υπό κάποιες προϋποθέσεις, β) δαπάνες σε άυλα στοιχεία ενεργητικού, όπως τη μεταφορά τεχνολογίας, μέσω της αγοράς δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και μη κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων, συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεων, προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού και συστημάτων οργάνωσης της επιχείρησης, γ) το μισθολογικό κόστος των νέων θέσεων εργασίας, που δημιουργούνται ως αποτέλεσμα της πραγματοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, υπολογίζεται για δύο έτη από τη δημιουργία κάθε θέσης.

{{-PCOUNT-}}12{{-PCOUNT-}}

Η εφημερίδα δημοκρατία δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

spot_img

Κορυφαίες Ειδήσεις

Προτεινόμενα